Ezoterika október ´99 Mária Bučeková, Martin Buček: 
Všetci môžeme žiť v ideálnej spoločnosti

 

O projekte ideálnej spoločnosti podľa vízie indického jogína Maharišiho Maheš Jogiho hovoria manželia Bučekovci. Sú dlhoročnými meditujúcimi a v súčasnosti sa pripravujú na kurz učiteľov Transcendentálnej meditácie
 

   Mahariši Maheš Jogi hovorí: "Cez okná modernej vedy vidíme Vek Osvietenia." Táto stručná a jasná veta ma uchvacuje stále, ako aj holistická filozofia života tohto indického mudrca, ktorá je veľmi jednoduchá: "Život je blaženosť."

   Poviete si áno, je to pekné, ale ako to dosiahnúť. Aj spôsob, cesta k tomuto cieľu je veľmi prirodzená, nenáročná, efektívna a aj zábavná. Mahariši ju nazval Transcendentálna meditácia (ďalej TM, pozn. red.).

   V čom spočíva jej čaro a sila? Dvakrát denne veľmi hlboko relaxujete a zbavujete sa stresov, ktoré nás robia nešťastnými, nepokojnými. Vykročme k harmónii v nás a tým zároveň aj v našom okolí, pretože naša láska a radosť sa šíria do spoločného vedomia. Mahariši Vekom Osvietenia myslí život vo vyrovnanosti, pokoji, v blahobyte duševnom i materiálnom, vo svete bez vojen ... Všetko môžeme dosiahnúť, ak to naozaj chceme. Dr. Lothar Krenner spomína v článku "Mier v Kosove" (Ezoterika júl/99 pozn. red.), že vojnu možno položiť na lopatky znížením stresu a agresivity v nás. Na znázornenie takejto situácie použijeme  obrázok s Meissnerovým efektom:

Meissnerov efekt

   Ak  iba 1% populácie praktizuje ráno a večer Transcendentálnu meditáciu 15 - 20 minút, nastáva v spoločnosti usporiadanosť myslenia, klesá agresivita, chorobnosť, nehodovosť, práca vlády je tvorivejšia, rastú ekonomické výsledky ... Odštartuje sa nová kvalita v spoločnosti, národ sa stáva silnejším, koherentnejším podobne ako supravodič na obrázku. Vonkajšie negatívne vplyvy nepreniknú do harmonického celku. Opakom je bežná spoločnosť (bežný vodič v magnetickom poli je prestupovaný týmto  poľom, a je ním ovplyvňovaný). Chýbajúca koherencia v spoločnosti umožňuje prenikať negatívnym vplyvom do jej vnútra.

   Názorne vidíme, že lásku, pokoj, harmóniu, mier, dobrú vládu možno dosiahnúť nenáročne. Nie je potrebný ani veľký počet ľudí a ani nič špeciálne k tomu nepotrebujeme. Jediné čo potrebujeme je odhodlanie, urobiť obrat v našom živote a uvidíte, ako sa začne meniť aj život okolo nás.

   Mahariši hovorí, že sme sa narodili pre radosť, blaženosť, nie pre utrpenie. Keďže  vidíme a cítime toľko disharmónie,  niekde sa stala chyba. Narušili sme rovnováhu v sebe a tým aj v okolí, v prírode, pretože všetko so všetkým súvisí. Len od nás závisí, či ju opäť nastolíme. Mahariši ponúka každému technológiu TM, ktorá každému pomôže stať sa nekonečne dynamickým aj tichým zároveň, tvorivým aj veselým, šťastným aj bohatým, sebestačným aj štedrým ... Zelený les môžu vytvoriť len zelené stromy, šťastnú spoločnosť iba šťastní jednotlivci.

   Každý, kto hľadá, môže sa zamyslieť nad týmito slovami. Aj anjeli sa tešia, keď konáme dobro. Keď konať, prečo nie dobro? Veď pre to sme prišli na túto Zem, je to naše ľudské poslanie. Môžeme vybudovať ideálnu spoločnosť, t.j. ideálnu politiku, ekonomiku, kultúru, ideálne zdravotníctvo, priemysel, finančníctvo ...

   Na Slovensku sme založili Stranu Prírodného zákona. Je to politická strana, lebo politika je súčasťou každej spoločnosti, a preto chceme verejne hovoriť na politickej platforme o možnosti žiť v ideálnom štáte. Na takú výraznú zmenu spoločnosti je potrebných 10 - 15 % meditujúcich z populácie národa. 1%  meditujúcich odštartuje zmeny, klesajúcu tendenciu negatívnych javov, 10 - 15 % odstráni negatívne javy.

 

   Pre tých, ktorí máte záujem osobne sa zoznámiť s manželmi Bučekovcami, môžete zavolať na tel. č. : 07/623 17 421, alebo pre nich nechať odkaz v redakcii ezoterika@boreas.sk .

(Pokračovanie na budúce)

 

 

ezgi_bluesep.jpg (1844 bytes)   
      späť    Obsah Časopisu     Ezoterika - Homepage