November 1998 Michel Carayon:
Liečenie duchovnou energiou

Francúzsky naturopat a psychoterapeut. Už viac ako 26 rokov sa postupne špecializuje na liečenie chronických chorôb a chorôb považovaných za nevyliečiteľné. V priemere sa tretina pacientov vylieči, tretine sa zlepší alebo stabilizuje zdravotný stav a tretine pacientov je poskytnutá úľava od bolesti a môžu tak dôstojne zomrieť vyhnúc sa bezúčelnému utrpeniu. Vo Francúzsku má prax psychoterapeuta, dohliada na liečiteľské skupiny. Organizuje individuálne a skupinové stretnutia, letné kurzy, školí liečiteľov pre oblasť geriatrie, doprevádza zomierajúcich.

Vzdelanie:
- psychopatologické štúdium na Univerzite Saint-Denis v Paríži
- 1 rok úvodných štúdií v používaní energie na Filipínach
- 5 rokov emočnej psychoterapie s doktorom E. Jalenquesom z Paríža
- 5 rokov úvodných štúdií indických meditácií
- 5 rokov analytickej psychodrámy s doktorom P. Bourom z  Dijonu
- 3 roky jungiánskej analýzy s M. Chabanonom z  Lyonu

 
  V princípe zriedkavo reagujem priamo na symptómy. Hľadám spôsob ako reagovať na psychologické príčiny a tým pomôcť telu detoxikovať sa a nájsť čisté energeticky vyvážené bunky. Takto sa môže telo samo liečiť. Ja napomáham tomuto liečeniacemu procesu mojími energetickými zákrokomi. Tento koncept ozrejmím neskôr. Na psychologickej a duchovnej urovni používam symbolické metódy (často oveľa účinnejšie ako dlhé psychoterapie), aby som pomohol pacientom eliminovať základné príčiny ich mentálnych útrap. Fyzická alebo psychologická choroba často potrebuje paralelné ošetrenie tela i duše.

Koncept energie a jej použitie

   Univerzálne a duchovné  vedomie je zdrojom všetkých energií a všetkých rozdielnych foriem hmoty. Energia a hmota sú stavy a zhustené formy univerzálneho vedomia. Vedomie je zdrojom všetkých zjavných i jemných pozemských prejavov. Energia vedomia je prítomná vo všetkých látkach. Vďaka tejto energii sú všetky veci živé, všetky vibrujú/kmitajú. Elektrónový mikroskop nám umožňuje vidieť atómy rastlín, dreva, kameňa, kovu, tekutín, zvierat i ľudského tela. Tento prístroj nám potvrdzuje, že všetky látky sú živé a obsahujú energiu.

   Všetky útvary, všetky látky, ktoré vidíme, sú len rôzne formy energie. Energia, ktorú používam na liečenie, pri mojich operáciach, je vedomá a inteligentná energia. Ja nazývam túto energiu duchovnou. Nemám moc riadiť túto energiu. Túto energiu môžem vyvolať vďaka modlitbe, viere, vďaka súcitu a láske, ktoré cítim k svojím pacientom. Vtedy som médiom a nástrojom duchovnej energie. Ako pomôcku používam vlhký bavlnený tampón. Tento tampón položím na kožu, napríklad v mieste nad pečeňou. Potom ho niekoľko sekúnd pomaly masírujem. Nevytváram veľkolepé efekty (materializáciu krvi, tkanivá a substancie z tela); okrem prípadov vedeckých a lekárskych experimentov.

   Duchovná energia takto putuje mojím telom cez moje ruky a určí sama ako bude stimulovať konkrétny orgán a tak ho liečiť alebo regenerovať. Táto jemná energia je veľmi inteligentná a presne vie čo je potrebné urobiť. Každému pacientovi prináša to, čo potrebuje. Často vyvolá nevyhnutné odstraňujúce zásahy, aby sa bunky zbavili v nich obsiahnutých jedov. Po viac ako dvadsať rokov som médiom tejto energie. Nikdy nespôsobila poškodenie, dávala úľavu a pomáhala liečiť mnohých pacientov.

   Môj morálny zákon a moje metódy vzdelávania by sa dali zhrnúť niekoľkými slovami. Neliečím ja, ja iba napomáham liečbe. Pomáham pacientovi, aby sa vyliečil. Je to pacient, kto lieči sám seba. Pacienti, ktorí dosahujú najlepšie výsledky, sú vo všeobecnosti najviac motivovaní. Chcú žiť, bojovať s chorobou a vyvíjať úsilie o zodpovednosť za samých seba, a berú vážne mnou odporúčanú naturálnu liečbu. Choroby sú vždy symbolickým jazykom, ktorý sa snaží vyjadriť alebo nevyjadriť trápenie. Tým, že pomáham pacientovi, aby porozumel zmyslu svojej choroby, môže sa stať viac nezávislým, viac dospelým a niekedy si uvedomí svoju duchovnú dimenziu. Choroba je vždy možnosťou rásť, rozvinúť sa v smere väčšieho vedomia, porozumenia, šľachetnosti, zhovievavosti.

Kontakt cez Internet na stránku Michela Carayona

 

 ezgi_bluesep.jpg (1844 bytes)
      späť    Obsah      Ezoterika - Homepage