November 1998 Veronika Hrkútová:
Aj o mozog sa treba starať ?

(Niekoľko otázok a odpovedí k systému One Brain - Jednotný mozog)

 

Človek zostrojil počítače. Znamená to, že je múdry? Nie. Vlastný “počítač” - mozog nevie ovládať. Jeho kapacitu využíva minimálne. Ako funguje mozog? Kde ho zapnúť? Tieto rady môžete získať v kurzoch-systéme učení o funkcii mozgu s názvom One Brain, čo v preklade znamená jednotný mozog. V nasledujúcom rozhovore sme sa na túto tému porozprávali s Veronikou Hrkútovou, facilitátorkou tejto metódy.

 

Na akom základe systém One Brain pracuje?

Na základe testovania svalov-kineziologického testu.V zadnom mozgu máme uložený náš software. Od počatia, splynutia dvoch buniek DNK sa všetky informácie od tohoto momentu ukladajú v zadnom mozgu a genetickej pamäti tela. (DNK každej bunky obsahuje inteligenciu všetkých genetických spomienok našich predkov). Medzi zadným mozgom a svalom existuje tzv. Biologická spätná väzba - biofeedback.

Čo obsahuje kineziologický test?

  1. Základ systému je test svalu a tzv. Biofeedback, čo je spätná väzba sval - mozog. Je to zapnutie nášho počítača - mozgu.
  2. Barometer správania - emocionálny stav momentálny a vytúžený stav mysle.
  3. Štruktúry - črty tváre - mozgu - hlavy - učenie typov ľudí A, B, C. Každá črta, štruktúra sa prejavuje špecificky vzhľadom k inej črte, štruktúre daného jedinca.

Aké postupy používa kineziológia?

Facilitátor testuje klienta pomocou svalu, robí korekcie, ktoré pozostávajú z rôznych cvičení, akupresúry, podávaním bachových a ružových esencií, čítanie emocionálneho stavu jedinca atď. Všetky zmeny uskutočňuje klient sám. Je to jeho voľba.

Systém slúži na elimináciu stresov, napätí, problémy u detí a dospelých s čítaním, písaním, tzv. dyslexia, uvoľnenie bolestí chrbtice, zvýšenie koncentrácie pri učení, problémy vo vzťahoch atď.

Kedy by mi pomohla táto metóda?

Ak pripúšťam možnosť nového spôsobu myslenia.

Ako prebieha testovanie svalu?

Pýtame sa svalu (napr. na ruke) na vek príčiny nášho problému, informáciu dostaneme zo softwaru našho mozgu, kde je uložená. Silný sval dáva odpoveď Áno.Slabý sval odpoveď Nie. Pýtam sa: je to vek 1 až 10? Slabý sval povie nie. Je to obdobie pôrodu? Silný sval povie "áno". Týmto spôsobom sa naučím komunikovať s bunečnou pamäťou nášho tela.

Akú úlohu hrá pri tom mozog?

V prednom mozgu (oblasť za čelom) máme vedomú pamäť, v prítomnosti. Táto časť nám slúži ako kurzor na počítači. Môžeme si prezrieť celý software. Deje sa tak pri podržaní čela a zadného mozgu.. Facilitátor, teda ten, čo Vás pomáha viesť pri prezeraní si vášho softwaru nám podrží zadný a predný mozog súčasne. Neuróny sa lepšie zásobia krvou a tok krvi je plynulý.To spôsobí zapnutie celého nášho mozgu naraz.

Ako pracuje ľavá a pravá mozgová hemisféra?

Zvyčajne máme zapnutú ľavú a zadnú časť mozgu. Ľavá hemisféra - to je logika, analytika, jazyk, strach, systémy presvedčenia. Pravá hemisféra - intuícia, kreativita, nové možnosti, ucelené holistické videnie situácie. Zadný mozog uchováva staré systémy presvedčenia, bolesti a strachy z bolesti, genetickú pamäť. Predný mozog - prítomnosť, nové možnosti, operačný, výkonný systém. Nad ľavým uchom máme tzv.SIP-spoločnú integračnú plochu. Ak sa ocitneme v stresovej situácii, napr.šéf nás kritizuje na porade, SIP vypne predný mozog (operačnú plochu pridaných nových možností), vypne aj pravú hemisféru, ktorou by sme videli situáciu z nadhľadu, celistvejšiu a s intuíciou by sme našli nové možnosti riešenia. SIP nechá zapnutú len ľavú hemisféru a zadný mozog, kde máme uložené informácie bolesti a strachu z bolesti, skúsenosti našich genetických predkov. V strese sa krv sťahuje z predných častí mozgu do zadného mozgu. Predný mozog nie je okysličený, nemá dostatok krvi, energie, preto je vypnutý. V strese SIP vypne 75% mozgu. Nevidíme riešenie tejto situácie. Sme v úzkych.

Kde v tom všetkom je človek?

Skôr si treba položiť otázku, kto je človek. Pri počatí sa spojí naše čisté vedomie s DNK otca a matky, s ich emocionálnym stavom v čase počatia a DNK genetických predkov otca a matky. Tieto informácie máme zahrnuté v základnej DNK. Človek samotný zahŕňa celý kruh, ktorý obsahuje všetky tieto informácie. Ak sa chceme dostať k svetlu nášho čistého vedomia, musíme uviesť v sebe do rovnováhy zmätok, ktorý zdedíme v DNK. Teda strachy, bolesti a problémy genetických predkov, ktoré dedíme v informačnom poli DNK.

Ako vyplaviť tento zmätok?

Prezrieme si náš software /v zadnom mozgu uložená pamäť podvedomia/ pomocou predného mozgu, ktorý slúži ako kurzor na počítači. Facilitátor, teda ten, ktorý nám pomáha pri prezeraní si nášho programu, nám podrží čelo a zátylok, mozog je lepšie prekrvený, je zapnutá pravá ľavá hemisféra, predný zadný mozog súčasne. Osvetlíme bolesti súčasným pochopením. Zápis z bolesti, traumy /aj genetických predkov/ sa oddelí od informácie bolesti. Informácia ako taká nám v zadnom mozgu zostáva, je však oslobodená od bolesti. Informácia sa už neviaže na emocionálnu bolesť. Volá sa to defúzia, teda oddelenie informácie od bolesti. V zadnom mozgu nám už zostane len zápis informácie našich genetických predkov. A nebude už viazaný na strach z bolesti.

Môžeme si to uviesť na príklade?

Ak nás šéf kritizuje, spoločná integračná plocha (SIP) vypne 75% mozgu. Šéf nám pripomenie nášho otca tvarom obočia, otec bol metodický, chcel aby sme nasledovali jeho systémy bez zmeny. V prípade šéfa nám zadný mozog premietne podobnú situáciu, ktorá sa stala v detstve /zvyčajne do 6,5 roka/. Bol som malý chlapec. Pozeral som sa hore na veľkého otca. Mal som strach. Pri šéfovi zažijeme podobný strach z bolesti. Cítime sa ako malý chlapec, kritizovaný veľkým otcom. Šéf a otec splynú v jedno. Ja muž, ja malý chlapec sa stotožnia. Nenachádzam voľbu. Riešenie z tejto situácie. Pri šéfovi som v strese. Mozog je blokovaný. Pravá hemisféra a predný mozog sú blokované. Nevidím nové možnosti. Bojím sa ako malý chlapec.

Čo sa deje pri defúzii, oddelení emocionálneho stresu?

Prežijem znovu túto situáciu, predným mozgom ju spracujem, uvidím nové možnosti riešenia, pochopím prečo mám strach, v čom mi šéf pripomína otca. Ak sa vyskytne podobná situácia, pri kritike sa nezľaknem, uvedomím si, prečo mám strach. Situáciu zvládnem a budem vedieť vecne a logicky šéfovi odpovedať. Postupne sa naučím udržiavať celú plochu mozgu zapnutú. Ak poznám traumy v detstve, ktoré sformovali moju psychiku, oddelím bolesť a strach od udalosti a prestanem sa báť. Psychika sa formuje do 6,5 roka. Neskôr sme len ozvenou všetkých udalostí, ktoré sa prihodia.Je to náš základný software, s ktorým môžeme operovať.

Teda môžeme zmeniť svoje postoje?

Máme voľbu. Môžeme si zmeniť starý program plný bolestí a strachu z bolesi našich genetických predkov. Sme svetom vyhýbačov. Vyhýbame sa bolesti strachu z bolesti. Máme veľké telo, ale vo vnútri žije malý chlapec, dievča, ktoré sa neprestalo báť tmy. Osvetlíme túto tmu svetlom poznania svojho detstva, rodičov a genetických predkov. Systém presvedčenia je vytvorený strachom z bolesti a z opätovného presvedčenia, že nám znovu ublížia. Pochybujeme o sebe. Je to výsledok traumatickej skúsenosti z prvých 7 rokov života. Naďalej sa zaoberáme ozvenami nášho detstva. Sme schopní vnímať len tie skutočnosti, na ktoré máme rezonančnú schopnosť.

Spomenuli ste, že používate aj Barometer správania. Čo to je?

Barometer správania má tri odlišné časti: emočné stavy mysle a požadované stavy s voľbou medzi nimi. Stredom barometra je voľba.

Aká voľba?

Voľba medzi požadovaným stavom mysle a jeho protikladným emočným stavom?

Voľba medzi myslením a cítením?

Nie. Voľba nie je len výber jednej akcie pred druhou - hoci takto sme zvykli voľbu definovať. Iste, robíme voľby na tomto základe. Avšak existuje stav Bytia, ktorý je tiež voľbou, no nemá nič dočinenia s buď-alebo.

Čo je tým stavom Bytia?

Tento stav Bytia je dokonalé uvedomenie, ktoré nahradzuje potrebu voľby. Znie to neurčito alebo metafyzicky, alebo nelogicky? Môže vám to v tejto chvíli tak pripadať.

Aká je funkcia voľby?

Voľba je výsledkom vedomej úvahy o určitej téme - proces zvažovania bezpečia súčasnosti oproti budúcemu dosiahnutiu túžobného cieľa. Kiežby naše voľby boli tak jednoduché. Ale ony nie sú - pretože každá voľba, ktorú robíme na vedomej úrovni odráža tiež ďalšie dve simultánne voľby, ktorých si ani sami nie sme vedomí. Voľby robené na podvedomej a telesnej úrovni uvedomenia. Pokiaľ nie sú všetky 3 úrovne uvedomenia v súlade, nemá žiadna vedomá voľba šancu vytvoriť trvalú, pozitívnu zmenu.

Prečo je potrebné poznať štruktúry, funkcie ?

Učenie ako rozpoznať typ človeka, ako sa cíti, koná, myslí, ako sa spontánne vyjadruje.

Prečo je to potrebné vedieť?

Delfíny majú schopnosť vyciťovať emócie iných na diaľku. Čo by sa stalo, keby vojak, ktorý stláča gombík na spustenie bomby, vzápätí cítil emócie ľudí, ktorí sa zvíjajú v kŕčoch a pomaly umierajú? Myslíte, že by pokračoval v hádzaní bomby? Toto staré učenie Egypťanov je tu znovu preto, aby sme sa podľa štruktúry, funkcie naučili znovu vyciťovať emócie iných. Len človek, odrezaný od svojich vlastných pocitov, emócií je schopný vykorisťovať druhého človeka. Vyprovokovať vojnu, aby moje príjmy vzrástli. V tomto poznaní štruktúr sa naučíte precítiť emócie iných ľudí. Nie ich chápať intelektuálne. Poznanie intelektuálne sa líši od emocionálneho vciťovania. Prestaneme posudzovať, odsudzovať. Staré indiánske príslovie hovorí: Ak chceš posudzovať niekoho, obuj si jeho sandále a prejdi s nimi tri míle.

Teda aj o mozog sa treba starať?

Systém jednodného mozgu pomáha prevychovať jedinca. Koordináciou pravej a ľavej hemisféry uvádza logiku a intuíciu do rovnováhy. Zlaďuje ľavú a pravú hemisféru pomocou cvičení.

 Ďakujem za rozhovor.

 

Chcete pracovať s najúžasnejším počítačom,ktorý máte k dispozícii 24 hodín denne a používate ho len na jednu desatinu? Je to váš mozog.Máte ho na krku. Viete ako pracuje? Poznáte ako sa dostať k jeho informáciam? Kde zapnúť gombíky ? Ako si môžete prečítať software jeho databázy ? Odpoveďou na uvedené otázky môže byť aj metóda kineziológie systému One Brain. Ak Vás táto metóda zaujala, viac informácií Vám poskytne: Veronika Hrkútova - tel. číslo. 4204 3701, 529 7662 alebo v popoludňajších hodinách na adrese : Mierová 153 Prievoz.

 

 ezgi_bluesep.jpg (1844 bytes)
      späť    Obsah      Ezoterika - Homepage