Ezoterika - marec 99 Karol Gigesz Gúgela:
Irisdiagnostika

 

Vraví sa, že oči sú okná do duše človeka. Možno v nich vidieť jeho citové poryvy a psychické stavy. Ale i mnohé zdravotné zmeny – tie, ktoré už prebiehajú, avšak i tie, ktoré ešte len nastanú.

Oko ako zdroj informácií ľudstvo vnímalo už pred mnohými tisícročiami a využívalo ich na diagnostikovanie. Ľudia vedeli, že predovšetkým očná dúhovka prezradí mnoho cenných dát o zdravotnom stave človeka. Dôkazom sú egyptské nástenné maľby ešte z druhého tisícročia pre naším letopočtom.

V roku 1670 vyšla po prvýkrát v európskom priestore kniha poľského lekára Meyena s opisom dúhovky ako orgánu, ktorý ma význam pri stanovovaní diagnóz. Doktor Heinrich Rudow v roku 1791 v svojej knihe tiež hovorí o znameniach a zmenách v oku a ich využití pri určovaní zdravotného stavu. Základy modernej irisdiagnostiky položili na sklonku minulého storočia položili výskumy a im následná publikácia Očná diagnóza dr. Ignatza Peczelyho. K pozorovaniu očnej dúhovky ho priviedla náhodná príhoda v detstve. Keď mal asi desať rokov, chcel vyslobodiť sovu zaseknutú v plote, pri čom si zlomila nohu. Na oku sovy si všimol ostrú čiernu čiaru, ktorá sa súbežne s tým, ako sa rana hojila, strácala, až úplne zmizla. Keď si Peczely už ako lekár spomenul na túto príhodu, začal hľadať prepojenie medzi chorobami a zmenami očnej dúhovky. Zistil, že každá choroba alebo stav fyzického, ale aj psychického charakteru, sa odzrkadlí v očiach určitými znakmi. Naučil sa tieto znaky rozpoznávať a podľa nich stanoviť diagnózu. Peczely vytvoril prvú IRISMAPU, ktorá dodnes slúži ako základ modernej irisdiagnostiky.

irismapa.jpg (33119 bytes)

Odvtedy sa výskumom očnej dúhovky zaoberali už generácie lekárov. Na empirickom základe porovnávali zmeny podchytené na očnej dúhovke s inými diagnostickými výsledkami. V začiatkoch však bolo treba veľa energie a odvahy, aby sa obhájila užitočnosť irisdiagnostiky. Veď ešte v roku 1909 sa v Nemecku konal veľký súdny proces, na ktorom mal opodstatnenosť tejto lekárskej metódy obhajovať páter Felke, v tom čase svetoznámy irisdiagnostik. Jeho odporcovia tvrdili, že je iba obyčajným šarlatánom. Celý proces prebiehal pred súdnou porotou. Páter Felke mal za úlohu diagnostikovať choroby dvadsiatich predtým dôkladne vyšetrených pacientov. Dôsledne sa dbalo na to, aby páter videl a skúmal výlučne iba ich oči. V pätnástich prípadoch sa diagnóza zhodovala s lekárskou, v troch bola veľmi blízka, iba vo dvoch bola úplne odlišná. Práve jedného z týchto dvoch pacientov chceli lekári už prepustiť domov s tým, že je vyliečený. Páter Felke ho však naopak pokladal za veľmi chorého. Žiadal pre pacienta okamžitý operačný zákrok, na čo zo strany lekárov utŕžil iba posmech a nedôveru. Pacientovi sa však o pár dní zhoršil stav a náhle zomrel. Následná pitva dokázala správnosť pátrovej diagnózy. Nedôvera a zaslepenosť lekárov si vyžiadala príliš veľkú daň. Po týchto udalostiach sa v Nemecku začala irisdiagnostika brať už ako jedna z účinných metód na stanovovanie zdravotného stavu. Podobne sa rozvinula i v Rusku a Holandsku, kde existujú výskumné centrá, ktoré sa venujú tejto zaujímavej tematike. V krajinách strednej Európy (Maďarsko, Slovensko) však prakticky nikto nepokračoval v Peczleyho šľapajach. A irisdiagnostika tu, žiaľ, dodnes nie je oficiálnou medicínou prijímaná, pretože nie je "vedecky" dokázané, že v očnej dúhovke sú zapísané informácie, z ktorých možno čítať ako z otvorenej knižky.

Čo teda ľudské oko prezrádza? Sú to predovšetkým informácie o genetických zdravotných predpokladoch a o momentálnom zdravotnom stave. Na základe týchto informácií možno stanoviť i budúce možnosti vývinu zdravia.

Pomocou irisdiagnostiky zisťujeme:

- genetické informácie nielen o samotnom pacientovi, ale aj o jeho predkoch,
- kvalitu prebiehajúcich fyziologických procesov, ako napr. tvorba krvi, metabolizmus, hormonálny potenciál atď.,
- deficit minerálnych látok, stopových prvkov, vitamínov,
- intoxikáciu, usadeniny,
- miazmy (záťaž), psóru, sikózu (kvapavku), lues (syfilis), tbc.,
- stav jednotlivých orgánov, chrbtice,
- zápalové procesy, vredy, nádory,
- vplyv stresu na ľudský organizmus,
- vplyv negatívnych geopatogénnych zón a elektrosmogu.

Irisdiagnostiku vykonávame:

- voľným okom
- pomocou lupy s osvetlením
- mikroskopom
- iridoskopom
- počítačovou telekamerou

nformácie, ktoré sledujeme pri IRISDIAGNOSTIKE:

typ dúhovky (farba) - u modrých očí sa častejšie vyskytujú napr: choroby lynfatického systému, nervové choroby, acidóza a pod.,

konštitúcia dúhovky (fibrilácia vláknin) - tu rozoznávame: radiálny, radiálne vlnitý, radiálne lagunárny a lagunárny typ - podľa nich vieme posúdiť genetické predpoklady, náklonnosť k určitým chorobám,

očné beľmo (skléra) veľa prezrádza o cievnom systéme a o množstve cholesterolu naviazanom na cievach,

okolie očí – zafarbenie, edémy (ešte pred tým, ako prezrieme oči) prezrádzajú veľa o funkčných poruchách srdca, ľadvín, štítnej žľazy, pečene, žlčníka a pod.

Fuschov uhol – hovorí o vitalite jedinca, o bioenergetických zásobách, o možnostiach regenerácie; podľa Fuschovho uhla možno presne určiť (vyšetrujeme ho pomocou bočného osvetlenia), v ktorom štádiu diatéz sa daný človek nachádza, či je schopný vlastnými silami postaviť sa na nohy, alebo či potrebuje vonkajšiu bioenergetickú pomoc.

fuschan1.jpg (7618 bytes)

Graf: Fuschov uhol (reliéf):

1 – optimálny prípad zdravia, výborné regeneračné schopnosti a vitalita.
2 – nedostatočná funkcia NS –parasympaticus, vysoký krvný tlak, bradykardia, zvýšené potenie atď.
3 – okraje sú ploché – hypofunkcia sympaticu, slabé adaptačné schopnosti, odpadávanie. mdloby.
4 – forma krátera – dysfunkcia žliaz s vnútorným aj vonkajším vylučovaním.
5 – uhol chýba – vysoký krvný tlak, "žravosť".
6 – ploché oko, uhol úplne mizne a oko budí dojem maľby bez života. Dúhovka s najhoršou prognózou.
Stav bez vitality, v pozadí sa často skrývajú neliečiteľné choroby.
7 – miestne deformácie – globálne degeneračné chronické choroby.

Horeuvedené informácie poskytujú dostatok správ a dát, pomocou ktorých sa získa hodnoverný a komplexný pohľad na zdravie človeka, na zmeny a procesy, na to, či tieto smerujú k degenerácii alebo regenerácii, na to, aké má vyhliadky na vyliečenie, a v neposlednom rade pomáhajú zistiť i príčiny zdravotných problémov.

Veľmi cenné sú irisfotografie (makrofotografie) očí, ktoré majú podobný význam ako komplexné vyšetrenie, nakoľko zachovávajú celkový obraz o zdravotnom stave v určitom čase. Po opätovnom vyhotovení irisfotografie, zhruba za pol až jeden rok, možno porovnať zmeny (zhoršenie, zlepšenie) a podľa toho postupovať pri ďalších krokoch a stanoviť liečbu.

IRISDIAGNOSTIKA má nenahraditeľné miesto v prevencii zachovania zdravia. S veľkým časovým predstihom možno z očí vyčítať zdravotné problémy a vopred im predísť. Samozrejme za predpokladu, že človek zmení prístup k svojmu životu a zdraviu, napríklad životosprávu, celkový životný štýl, odstráni zlozvyky a nasadí rôzne očistné kúry, terapie atď.

Dovoľte ešte jednu veľmi dôležitú myšlienku na koniec:

Naučme sa proti chorobám bojovať prevenciou, ktorá je niekedy až príliš zanedbávaná. Môže sa nám totiž stať, že zo súboja s chorobou nemusíme vyjsť ako víťazi. Upevňujme a chráňme si svoje zdravie. Je veľmi dôležité nielen pre nás samotných, ale aj pre budúce generácie, ktoré vzídu z nás.

Príloha:

irisdgn1.JPG (9741 bytes)

1. Vek – 11-ročné dieťa:
Charakteristika: radiálno-lagunárny typ, sympaticus NS v prevahe – väčšia zrenička, čo znamená spomalené funkcie (napr. peristaltika, pohlavné pudy, vylučovanie apod.) Veľký počet lagún hovorí o genetickom oslabení príslušných orgánov. Dysfunkcia endokrinných žliaz vyplýva z nedostatočnej funkcie hypofýzy (dieťa prirýchlo rastie). Začínajúca centrálna heterochrómia znamená tmavnutie strednej časti oka – venca do hneda, čo znamená, že v črevnom trakte vo zvýšenej miere prebiehajú hnilobné procesy, ktorých dôsledok po čase zaťaží predovšetkým pečeň. Príslušná oblasť oka ďalej ukazuje na preťaženie srdca (v oblasti "3 hodiny" vyblednutý kraj venca) a zápal v oblasti pankreasu (o "4 hodine). Fuschov uhol – 1. Očného bielka ukazuje na v celku dobrý stav cievneho systému.


2. Vek – 46 rokov: radiálny typ, v hornej časti dúhovky polmesiac "slaninovej" farby, čo znamená prítomnosť arcus senilis – kôrnatenie mozgu. Všeobecne preťažený cievny systém (stav očného bielka), hlavne pečene. LDL cholesterol asi 6,5.

irisdgn2.JPG (9451 bytes)
irisdgn3.JPG (9296 bytes)  

3. Vek – 53 rokov: radiálny typ, v hornej časti taktiež príznaky arcus senilis. Pre toto oko je veľmi charakteristická acidóza (prekyslenie organizmu) a obrovský deficit minerálov a stopových prvkov. Zjavné výrazné problémy s pamäťou.

4. Vek – 35 rokov: radiálno-lagunárny typ. Výrazný deficit minerálov, hlavne vápnika. Zjavná funkčná disharmónia ľadvín, slabý hormonálny potenciál. Prítomná je srdcová aritmia.

irisdgn4.JPG (8580 bytes)
irisdgn5.JPG (9846 bytes) irisdgn6.JPG (7320 bytes)
5. a 6. : Vek – 63 rokov (obe oči): radiálny typ. centrálna heterotómia, ischemická choroba srdca, bolestivé kĺby, deficit vápnika.

 

Kontakt: Karol Gigesz Gúgyela ,Biocentrum, Kuzmányho nábrežie 16, 966 01 Zvolen
                tel.: 0855/5332007, 0905263644

 

ezgi_bluesep.jpg (1844 bytes)   
      späť    Obsah Časopisu     Ezoterika - Homepage