Případ Osho aneb ukázka světovlády tzv. humanistů, církví a tajných služeb?

 

Základní lidská práva jsou současnou západní civilizací považována za jediný možný právní kodex. Považujeme je za něco natolik samozřejmého, že si ani nepřipustíme, že mohou být vzdělaní lidé, kteří na ně mají jiný názor. Patřil mezi ně i Osho, jehož řada knih propagující meditaci a duchovní život vyšla, především v nakladatelství Pragma, i u nás. Osho se narodil 11. prosince 1931 v indické Kuchwadě ve státě Madjapradéš jako nejstarší syn příslušníka sekty Džain. Ve čtrnácti letech zažil své první satori, neboli probuzení do stavu bdělého vědomí a 21. března 1953 ve věku jednadvaceti let dosáhl osvícení, tedy nejvyššího vrcholu lidského vědomí. Od té doby začal žít zcela v souladu s vnitřním zákonem života, bez vědomí vlastního ega. Přitom vystudoval univerzitu v Saugaru, kde také v roce 1956 promoval z filosofie a získal červený diplom, v posledním roce studia vyhrál celoindickou soutěž v diskusi a za své studijní výsledky získal Zlatou medaili. V roce 1957 nastoupil na místo profesora filozofie na univerzitě v Džabalpuru, o devět roků později se však tohoto zaměstnání zříká, aby se mohl zcela věnovat poslání učit moderního člověka umění meditace.

Putuje po Indii , ale všude kam přichází, naráží na odpor úřadů. Ve svém učení proti pokrytectví lidí, kteří jsou u moci, staví nejvlastnější lidské právo - právo být sám sebou. Dokazuje, že právě podstatná práva člověka jsou naopak v rozporu s vyhlášenou Deklarací lidských práv. Tak například Osho nechce, aby si lidé byli rovni, protože to považuje za pokrytecký nesmysl, ale trvá na tom, aby měli právo na svoji jedinečnost. Stejně tak nestojí o to, aby všichni lidé měli práva nezbytná k svobodnému rozvoji osobnosti, protože je toho názoru, že právě osobnost je falešná stránka našeho já, která by vůbec neměla být rozvíjena. “Osobnost” znamená masku. Lidé by však měli být přirození, spontánní, sami sebou. To co by se mělo rozvíjet je individualita. Ta je však naopak všude potlačována. “Myslím, že žádný z politiků, kteří vyhlásili Deklaraci, neměl vůbec žádnou zkušenost s tím, co je to svědomí a vědomí. Tato zkušenost totiž přichází teprve po dlouhé, předlouhé cestě do vlastního nitra.” (Osho: O základních lidských právech, Pragma 1991)

Oshův způsob jakým kritizuje Základní lidská práva je někdy až indicky naivní a často připomíná předválečné výzvy Mahátmá Gándiho, aby se svět nebránil Hitlerovi. Duchovně osvícení však pohlížejí na události z pro nás nepředstavitelného nadhledu. A z tohoto úhlu se již tento pohled nemusí zdát tak hloupý jako se zdá nám. Tak například oněch 50 milionů lidí, kteří zahynuli ve druhé světové válce, bylo - z pohledu mudrce - dávno předem, karmickým zákonem, vydáno smrti. Pokud by nezemřeli na bojištích, zemřeli by v pomalé genocídě při různých ideologických a rasově motivovaných experimentech nacistů a až by se Moloch smrti nasytil, přišlo by politické uvolnění v podobě přátelského objetí Hitlera s Kennedym. Po čase by nacismus, jako každý kontraproduktivní extrém přešel na “zlatou střední cestu” efektivního vládnutí v podobě tzv. demokracie, stejně jako to učinil komunismus a nacističtí zločinci by namísto hrdelního Norimberského procesu beztrestně podnikali, obdobně jako dnes zločinci komunističtí.

Oshovo tíhnutí k přirozenosti a analytický pohled, kterým demaskuje každé pokrytectví, k němu přivádí desetitisícové davy, které ho nazývají “Bhagwanem”, to jest “Požehnaným”. Jeho ohlas se šíří po Evropě, Asii, Americe a Austrálii. Kritizuje hloupost hinduismu, islámu, stejně jako si dělá legraci z neposkvrněného početí Panny Marie. V náboženství vidí nevědomost a strach, kterého mocní tohoto světa bohatě využívají k ovládání lidstva. Necítí již potřebu být věřícím, protože se stal vědoucím. Přestože oficiální náboženství a církve na západě i na východě Osha odsuzují, má v té době již více než čtvrt milionů stoupenců po celém světě.

Po čtyřicítce se mu prudce začne zhoršovat zdraví a Osho je nucen trávit většinu času v soukromí svého pokoje. Nyní již vychází pouze k ranním přednáškám, poradám a k večernímu zasvěcování. Přestože jeho žáci zakládají terapeutické skupiny s prokazatelnými léčebnými úspěchy, indický ministerský předseda Mórárdží Désáí, věrný tradičnímu hinduismu, snaží se mařit všechny jejich pokusy přemístit ašrám z Púny do některého vzdálenějšího a klidnějšího místa v Indii. V roce 1980 na jedné z přednášek se člen jisté fundamentální hinduistické sekty pokusil Osha zavraždit tím, že na něho vrhl z davu nůž.

Dne 1.května 1981 ukončil Osho přednášky a vstoupil do období “mlčenlivého společenství srdcí”. Protože se jeho tělo zotavovalo po vážném onemocnění páteře jeho stoupenci ho převezli do Spojených států, kde zakoupili ranč o rozloze 64 000 akrů. Zemědělská komuna Rajneeshpuram se z pouště velmi rychle proměnila v kvetoucí zelenou oázu, která uživila nejen svých 5000 obyvatel, ale v časech festivalů bylo toto městečmo schopno přijmout až 20 000 návštěvníků. Jako tato komuna,vznikaly i v jiných částech světa společenství jí podobné. Přestože Osho žádal o povolení stálého pobytu v USA, vláda jeho žádost zamítla. Současně se stupňoval tlak na nové město, jak ze strany oregonské vlády, tak ze strany křesťanských organizací. Zákony na užití půdy, původně přijaté na ochranu životního prostředí, byly nyní obráceny proti městu, které by se mohlo stát ekologickým modelem pro ostatní svět. Dne 14. září 1985 část vedení komuny uprchlo, načež vyšla najevo celá řada nelegálních machinací, kterých se dopouštělo. Osho pozval na místo vyšetřovací komisi, aby se celá záležitost prošetřila, namísto toho však americké úřady zintenzivnily svůj boj proti komuně. Dne 29. října 1985 byl Osho bez uvedení důvodů zatčen a několik dnů byl pro své přátele nezvěstný. Je logické, že došlo tedy v jeho případě k porušení Základních lidských práv, což je ale v zemích, kde Deklarace platí,často běžnou praxí, jak dokazuje i délka vazebních pobytů bez soudu v našich věznicích. Později vyšlo najevo, že byl vězněn s pouty na rukou v oklahomské věznici pod zcela jiným jménem - David Washington, a to na cele s vězněm, který trpěl infekční žloutenkou, která se mu při jeho špatném zdraví mohla stát osudnou. Přestože v přísně střežené portlandské věznici, kam byl přemístěn, byla objevena bomba, Osho s nebyl evakuován s ostatními vězni.

Aby nebyl nadále pronásledován přiznal se na radu svých právních poradců v rámci tzv. Alfredovy klauzule ke dvěma menším přistěhovaleckým přestupkům. Namísto prezumce neviny, kterou klauzule při dobrovolném přiznání zaručuje, však byl odsouzen k pokutě 400 tisíc dolarů a na pět let vypovězen z USA. Osho odletěl do Indie a komuna v Oregonu byla rozpuštěna.

Přitom státní zástupce Charles Turner novinářům přiznal, že šlo především o rozbití komuny, vláda USA si nepřála udělat z jejího hlavního představitele mučedníka a především - a to je pro naše sdělení podstatné - , že se nenašly žádné důkazy, že by se Osho podílel na některém z trestných činů.

Tak se započalo období tvrdého pronásledování, kdy vlády většiny zemí světa jednomyslně odmítali Osha příjmout na svém území. Z Indie musel odejít do Káthmandu, kde pokračoval ve svých každodenních přednáškách. Odtud na základě třicetidenního turistického víza odletěl do Řecka, ale zdejší ortodoxní církev pohrozila krveprolitím pokud ze země neodejde. Po zatčení policií a násilné deportaci do Athén pokračoval do Švýcarska, kde na něho při příletu již čekali policisté, kteří prohlásili jeho sedmidenní vízum za neplatné. Byl označen jako “persona non grata” v důsledku “přistěhovaleckých přestupků v USA” a vykázán ze Švýcarska. Ve Švédsku jej na letišti okamžitě obklopili policisté se zbraněmi v rukou a bylo mu řečeno, že jeho osoba představuje “ohrožení bezpečnosti země”. V Anglii musel Osho spolu s doprovodem strávit noc v těsné špinavé cele plné utečenců a nedovolili mu pobyt. Proto odletěl do Irska, kde jim byla udělena turistická víza. Příští ráno však do jejich hotelu dorazila policie a přikázala jim, aby okamžitě opustili zemi. To však nebylo možné, protože kanadské úřady mezitím odmítly vydat povolení k mezipřistání v Ganderu, kde mělo Oshovo soukromé letadlo tankovat na cestě do karibské Antiguy. Za podmínky, že neučiní žádné veřejné vystoupení, které by poškodilo úřady bylo Oshovi povoleno zůstat v Irsku dokud si nevyřídí potřebné záležitosti. Mezitím zrušila jeho povolení k pobytu Antigua a v Německu byl schválen “preventivní dekret”, který nepřipouštěl Oshův vstup na území státu. Také vyřízení žádosti o turistické vízum do Itálie zůstalo 10 měsíců bez odezvy. Konečně přišla nabídka k pobytu do Uruguaye. Zde vyšlo najevo, proč byl Oshovi odmítán vstup do každé země, kterou hodlal navštívit. Telexy s tajnými diplomatickými informacemi (všechny ze zdrojů NATO), totiž uváděly zvěsti Interpolu o “pašování,obchodě s drogami a prostituci”,týkající se lidí s Oshova okolí. Telexy byly načasovány a rozesílány tak , aby policie byla všude připravena přání těchto manipulátorů vyhovět.

V noci před 14. květnem 1986 , kdy chtěla uruguayská vlada na tiskové konferenci oznámit, že udělila Oshovi trvalý pobyt, měl president Sanguinetti nečekaný telefonní rozhovor s Washingtonem, ve kterém mu bylo oznámeno, že jestliže zůstana Osho v Uruguay, bude zrušena již udělená půjčka na šest miliard dolarů a do budoucna nebudou žádné další půjčky ze strany USA poskytovány.

Dne 19. června téhož roku Osho obdržel desetidenní vízum na Jamajku. Nedlouho poté co jeho letadlo na tamním letišti přistálo, dosedla vedle něho americká námořní stihačka, ze které vystoupili dva civilisté. Na druhý den byla Oshovi a jeho doprovodu zrušena víza. Osho odletěl přes Madrid do Lisabonu, kde zůstal nějakou dobu “nezvěstný”. Za několik dnů však kolem vily, kde byl ubytován začaly kroužit policejní vozy. Oshovi nakonec nezbylo než aby se vrátil do Indie, do svého domu v púnském ašrámu. Ale ani zde mu nebyl dopřán klid. Okamžitě po příjezdu mu dne 4. ledna 1987 policejní zástupce města nařídil, aby Púnu opustil, a to na základě pouhého názoru, že Osho je “rozporuplná osobnost”, která by mohla “narušit klidný chod města”. Tento jeho rozkaz byl ale ještě tentýž den zrušen nejvyšším soudem v Bombaji. Jistý fanatický hinduista, který se pokusil v roce 1980 Osha zavraždit vykřikoval, že pokud Púnu neopustí napadne jeho ašrám s pomocí dvou set vycvičených mužů.

Všechny tyto překážky nezabránili, aby Osha i nadále do jeho smrti v lednu 1990 navštívilo desetisíce jeho stoupenců. Podle některých názorů byl Bhagwan postupně otráven.

Jak jsme poznali Osho napadl základní dogmata církví a humanistů, která představují hlavní pilíře světové moci. Útok proti jeho osobě zdá se svoji aktivitou a silou až nepřiměřený. Snažší je uvěřit, že “pašoval , vedl obchod s drogami a prostitucí”. Necháme proto na čtenáři, aby si na věc učinil svůj vlastní názor. Pouze podotýkáme, že stejně nepřiměřené nám připadá odsouzení k trestu smrti starořeckými demokraty mudrce Sokrata za to, že podivnými názory “kazil mládež”, či Ježíše Nazaretského “pravověrnými věřícími”, za to že hlásal lásku i k neortodoxním a o sobě tvrdil, “že je syn Boží”. A v současnosti je to křiklavý případ spisovatele Salomona Rushdiho odsouzeného íránským vedením k trestu smrti za pouhé literární alegorie. Proč by tedy nějaký “ajatoláh” tajných služeb, církve či velkofinanční lobby neměl pocítit svatý hněv k tomu drzému Oshovi ? Třeba proto, že zdroje jeho příjmů jsou příliš nezávislé, má pobuřující názory a k tomu létá po světě svým letadlem? Lidská malost je stejná na pavlači činžáku jako v kuloárech moci a vždy nejkrutěji pronásleduje a trestá právě ty, kteří jsou za všech okolností sami sebou a nebojí se veřejně hlásat, že uctívané modly přetvářky jsou hloupost a nafoukaná domovnice, ješitný president či svatoušsky se tvářící papež hlásají nabubřelé nesmysly, zatímco pod šaty mají jen slabé a komické tělo.

 

Také u nás existuje neviditelná cenzura na objasnění těchto základních skutečností:

1) Proti pokusům osvětlit skutečné zázemí politické a ekonomické moci.

2) Proti informacím o podstatě a skutečném poslání tajných služeb.

3) Proti pokusům objektivně informovat o zázemí sdělovacích prostředků.

 

Z proslovů Rainessche Osha, které spontánně promlouval ke svým posluchačům

Náš svět přece zná ty nádherné blázny; všichni velcí lidé byli vlastně vždycky trošku blázniví - totiž jejich okolí je za takové považovalo. Jejich bláznovství spočívalo v tom, že se netrápili, nežili v úzkostech, nebáli se smrti a nezatěžovali se maličkostmi. Žili plně a intenzívně, a díky této celistvosti a síle vykvetl jejich život jako nádherný květ - byli plni vůně, lásky a smíchu.

Takové věci budou ale jistě vadit miliónům lidí kolem vás. Nemohou se moci smířit s myšlenkou, že se vám povedlo něco, co oni nedokázali; budou se proto všemožně snažit vás trápit. Budou vás odsuzovat a tím se snažit srazit vás na kolena - zkazit vám tanec, vzít vám radost - tak abyste se mohli vrátit zpět do klece.

Musíte sebrat veškerou odvahu, a když vám budou lidé říkat, že jste blázni, mějte z toho radost. Odpovídejte jim: “ Máte úplnou pravdu, na tomhle světě mohou jen blázni být šťastní a plní radosti. Já jsem si zvolil bláznivost s její radostí, blažeností a tancem; vy jste si zase vybrali rozumnost a její bídu, trýzeň a peklo - naše volby jsou různé. Buďte si tedy rozumní a ponechte si své utrpení; mně ale ponechte mou pošetilost. Nebuďte tím dotčeni; ani já se necítím být uražený - na světě je tolik rozumných lidí, ale mě to neuráží.”

Společnost vytváří v každém z nás strach - strach z odmítnutí, strach, že se nám bude někdo smát, strach ze ztráty vážnosti, strach z toho, co by tomu řekli lidé. Jsme nuceni přizpůsobovat se všem těm nevidomým a nevědomým lidem, nesmíme být sami sebou - to je dosud všude hlavní tradice ve světě; nikomu není dovoleno, aby byl sám sebou.

 

Zodpovědnost máte však jen k vlastnímu životu, ke svému bytí. Neodporujte mu tedy, protože tím na sobě pácháte sebevraždu, ničíte sami sebe. Co tím získáte? I když si vás budou lidé vážit, i když vás budou považovat za rozvážné, úctyhodné a počestné lidi, nenaplní to váš život a vaše bytí. To všechno vám ani trošku neumožní proniknout do života v jeho nesmírné kráse.

Na světě jste sami: osamoceni jste na svět přišli, osamoceni v něm žijete a osamoceni ho také opustíte. Všechny názory ostatních lidí na vás upadnou v zapomenutí; pouze vaše pocity a vaše autentická zkušenost vás budou provázet i po smrti.

Nejlepší způsob jak se minout se životem je zaujmout k němu nějaký postoj. Všechny postoje mají totiž svůj původ v našem myšlení, ale život existuje mimo ně. Postoje jsou naše výmysly, naše předsudky a naše vynálezy. Život naším vynálezem není, naopak, my jsme pouhé vlnky na jeho hladině.

Jaký postoj k oceánu může mít jedna z jeho vlnek? Jaký postoj k Zemi, Měsíci, ke Slunci a ke hvězdám může zaujímat stéblo trávy? Všechny postoje jsou egoistické; a všechny jsou hloupé.

Život není filozofie, život není problém; život je mystérium. Svůj život byste neměli žít podle nějakého vzorce nebo podle okolností - tak jak vám to namlouvají ostatní - ale vyrazit naplno hned od startovní čáry.

Každý by se měl pokládat za prvního člověka na světě; za Adama nebo Evu. Tak se můžete životu otevřít a odkrýt jeho nekonečné možnosti. Teprve pak se obnažíte a budete přístupnější všem možnostem života.

Postoje fungují jako bariéry: tak ale nikdy nedosáhnete života, jaký skutečně je - jen ho přizpůsobujete své filozofii, svému náboženskému přesvědčení, své ideologii; přizpůsobíte-li ho však příliš, něco v něm odumře. To co z něho vydolujete, bude mrtvola; může sice jako život vypadat, ale přesto jím nebude.

Lidé to tak dělají už věky. Hinduisté žijí podle hinduistického postoje, muslimové podle muslimského a komunisté podle komunistického přesvědčení. Vy ale mějte na paměti jednu základní pravdu: toto přesvědčení vám zabrání dostat se do styku se životem jaký je; postoj zkreslují a vykládají.

Život sám je jako prázdné plátno; stává se tím, čím ho pomalujete. Můžete ho pomalovat utrpením stejně jako blahem. V této svobodě je sláva člověka. Můžete jí využít tak, že si uděláte ze života peklo, anebo tak, že se z vašeho života stane něco krásného, požehnaného, blaženého, že se stane nebeským. To všechno záleží na vás; máte k tomu veškerou svobodu.

Utrpení existuje proto, že jsou lidé pošetilí a nevědí, co na plátno namalovat. Rozhodnutí je ponecháno na vás: v tom je pravá sláva člověka. Je to jeden z největších darů Boha člověku. Žádnému jinému stvoření nebyl dán dar svobody; všechna zvířata mají život naprogramován.

 

Člověk není naprogramován, nemusí sledovat stopy. Zato musí stvořit sám sebe, musí umět být sebe-tvořivý. Všechno záleží jen na něm: může se stát Buddhou nebo Bauhadinem - anebo někým takovým jako byl Adolf Hitler nebo Benito Mussolini. Může z něho být vrah anebo meditující člověk. Může se stát nádherným květem vědomí - anebo robotem.

 

Takzvaná náboženství minula vám říkají: “ Odříkejte se!” Já vám však říkám: “Oslavujte!” Oni život negují, popírají, já ho stvrzuji. Oni vám říkají, že život je něco špatného, iluzorního, a vytvářejí abstraktní představu Boha, který není ničím jiným než projekcí jejich vlastní myslí. A tu projekci pak uctívají. To je tak neinteligentní, tak navýsost hloupé, až se člověk diví, proč milióny lidí uvěřili takovému holému nesmyslu. To co existuje, je popíráno ve jménu toho, co je pouhou abstrakcí myšlení. Bůh je jen slovo, ale oni vám říkají, že Bůh je skutečný.

To život je skutečný: cítíte ho bít ve svém srdci, pulsovat v krvi, je všudypřítomný - v květinách, v řekách, ve hvězdách. A oni říkají, že to všechno je jen “májá”, pouhá iluze. Říkají, že to všechno je stvořeno ze stejné látky jako naše sny. A vytvářejí Boha - samozřejmě, každý si vytváří Boha podle svých vlastních představ. Na světě jsou tisíce Bohů.

Říkám vám, život je jediná pravda, která existuje Není jiný Bůh než život. Tak si tedy dovolte být posedlí životem ve všech jeho formách, barvách, rozměrech - v celém spektru duhy, ve všech jeho tónech. Pokud se vám tahle jednoduchá věc podaří... Je to jednoduché, protože je to jen otázka nezasahování. Nepopohánějte proud řeky, nechte ho,ať vás odnese až do moře. Už je na cestě. Uvolněte se, nebuďte napjatí a nepokoušejte se o to být duchovní. Nevytvářejte žádné dělítko mezi hmotou a duchem. Existence je jen jedna, hmota a duch jsou jen dvě strany jedné mince. Relaxujte, odpočívejte a nechte se unášet proudem.

Riskujte, nesmlouvejte a dozvíte se víc o Bohu, protože každý správný hráč musí umět riskovat. Správný hráč nekalkuluje, ten umí vsadit do hry všechno. Představte si jeho vzrušení, když vsadil všechno a čeká...co se stane teď? A právě v tu chvíli se může otevřít okno.Tahle chvíle může způsobit přeměnu vašeho vnitřního uspořádání.

Buďte opilí, zpíjejte se životem,tím vínem vší existence. Nezůstávejte střízliví. Střízliví lidé jsou jako mrtvoly. Pijte víno života. Má v sobě tolik poezie, tolik lásky a tolik šťávy. V kterékoliv chvíli můžete přivodit jaro. Stačí, když ho přivoláte a necháte do sebe vstoupit slunce, vítr a déšť.

Pro tohle moje poselství mě všichni duchovní zatracují. Domnívají se, že popírám Boha. Já Boha nepopírám. Já ho v první řadě ukazuji v jeho skutečné perspektivě, oživuji ho, přivádím ho blíž k vám, blíž než je vaše vlastní srdce - protože on je vaše pravé bytí, nic odděleného, nic v nedohlednu, nic někde na nebi, ale teď a tady. Pokouším se zničit právě onu představu “tam a potom”.Moje představa je “tady a teď”, protože neexistuje jiný prostor než tady, ani jiný čas než teď.

 

(Vybráno z Osho ŽIVOT LÁSKA SMÍCH, překlad Zuzana Krulichová, nakladatelství Pragma 1992)

 

 

 

Tak tohoto člověka, mudrce a básníka establišment pronásledoval podle “tajných diplomatických informací” pro údajné “pašování, obchod s drogami a prostituci”.

Z hloubky jeho mystického vhledu je ale patrno, že by to musel být naprostý schizofrenik vyvracející sám sebe, kdyby tyto pověsti byly pravdivé. Pohleďme však na veselejší stránku věci a tím je odkaz světcova projevu. Jeho kouzelná kniha meditací, která vyšla i u nás má spousty vhledů při jejichž cvičení nepřestáváme vycházet z úžasu jak jsou pravdivé, neboť nejsou jen pouhými liturgickým pozlátkem pro klerus a politiky, ale skutečným prožitkem, tak blízkým prožitkům šamanským, či australských abdružinců. Proto já osobně v Oshovu opravdovost věřím.

Myslím, že “Bhagwan”, který sám v životě nepil alkohol ani nepožíval jiné drogy, nám to řekl naprosto srozumitelně: Nezůstávejte střízliví. Pijte víno života. - Ale pokud zůstanete obětí ekonomického systému, jeho honby po penězích, budete pouze střízlivé, rozumné mrtvoly, tlačící se jako sardinky v plechovkách svých vozů, každý u ucha tuctový mobil, který vás ani tak nepřibližuje k úspěchu, jako především zotročuje a vzdaluje vší lidskosti, opojné přirozenosti života.

 

 

Domů * Titulní strana * Obsah