ezoterika máj ´99   Viera Černušková:
  Myšlienky venované Juhoslávií

 

  
Kto komu
ruku podá
Kto koho podrží
Kedy a kde
človek vie
byť človekom

Siréna hučí
človek pred človekom
uteká
Dieťa narieká
a nechápe tento svet
      
      

  

  
Ak všetci nevyšleme lásku
nezodpovedali sme na otázku
odpoveďou ale mlčaním
len naším pokáním
a priznaním viny
stávame sa iní

Dejiny sa nepíšu sami
ani ľudské drámy
za všetkým stoja ľudia
ľudia
sa boja ľudí
Kde ľudskosť prúdi
keď nie je v krvi
človeka
      

ezgi_bluesep.jpg (1844 bytes)

  
Čo vyšleme to sa vráti
keď ľudskosť sa stratí
pohltí nás tma
a čast sna
sa rozplynie ako dym
Vo verši sa stratí rým
Na ceste tiene povstanú
len niektoré ostanú

Narodili sme sa
ako bezmocné dieťa
a svet vie Ťa
spraviť bezmocným
ak ním
otriasa vojna
Zo sna
sa nechceš ani zobudiť
                

  
Na púšti hlas sa ozýva
široko ďaleko nikto sa nedíva
Nikto nechce vidieť
nikto nechce pocuť
nikto nechce mať
pocit viny
a predsa sme vinní
vsetci za všetko

Spoza chmár
sa Slnko derie
Niekto si však radšej berie
tmu                     
ezgi_bluesep.jpg (1844 bytes)
  
Každá kvapka krvi
je zmenka ktorú raz musíme
zaplatiť
Kto chce sa nestratiť
neprelej ani kvapku krvi
Vojna zúri
a srdcia mlčia
ľudia sa skrčia
pocitom viny
ako pokrkvaný papier

Keď Kain vraždí Ábela
ľudstvo si privolá
skazu
Zem zaliata krvou
pohne svojou brvou
voda očistí krv
  

  
ale ešte prv
Zem sa popraská
poláska
svoje rany
ale Teba človek zraní
svojou bolesťou
Cestou necestou
človek vykročil
sám seba zotročil
sám si ortieľ píše
čas sa kníše
a Zem s ním
do prachu padne rým
všetko sa zašpiní
už nie sme nevinní
A Slnko pomaly zapadá

  
ezgi_bluesep.jpg (1844 bytes)
  
Ľudskí snobi
priniesli do tejto doby
zmätky
Ľudské dietky
dospeli
do očí sa pozreli
chaosu a tme
a tak doba smie
vrátiť čo sme dali
aby sme si vzali
poučenie z lekcie
zase doba uplynie
kým sa pokoj vráti
ako rychle človek stratí
tvár
  
  
Človek
by nikdy nemal zničiť krásu
a vôbec už nie človeka
Zem narieka
Jej deti povstali proti sebe
Modré Nebe
sa zatiahlo
a tíško padá dážď
vrcholí ľudská zašť
priniese veľa belosti
dopraj nám Nebe Milosti


  

ezgi_bluesep.jpg (1844 bytes)
  
Ty, ja, my všetci
jedno sme
preto je bolestné
vidieť vojnu

Myslite, že môžeme
byť spasení
pri toľkej krvi na Zemi ?

Všetko nájdete
na tejto planéte
len ľudskosti ubúda

Nevidíš
ľudský kríž
lebo oslepol si mocou
čiernou nocou
hučia sirény
  

  
Množstvo striel
to je náš cieľ ?
Tak chceme žiť ?
Neviem či chcem byť
v takom svete
Vy asi viete
pozerať inými očami
Ja vidím pred nami
tmu

Ľudia si sami
piesok do očí sypali
a tak sme pomaly
oslepli
veď akoby sme sa ináč zaplietli
do vojny


  

ezgi_bluesep.jpg (1844 bytes)
  
Kvietky už padli
za obeť človeku
a veľa zvierat tiež
a teraz ako vieš
bojuje človek s človekom

Ťažko bude z niekoho
Boží syn
keď jeho čin
je postriekaný krvou

Proroctvo také je
kde lásky niet
niet
nádeje

Sme síce z raja vyhnaní
nebudme preto ale tyrani
    

   
Čo vojnu zastaví
možno iba pohľad láskavý
nastaviť srdce ako zbraň
láskou sa chráň

Možno Fénix
naozaj vstane z popola
možno sa človek dovolá
spravodlivosti

Vesmír ďaleký
jeho zákony platia naveky
Na život má právo každý
a ten kto vraždí
i seba zabíja
Moc ako alkohol opíja
mozog človeka


  

ezgi_bluesep.jpg (1844 bytes)
   
Víchor pýchy
prehnal sa v čase
aby zase
ukázal moc
Čierna noc
pohltila Svetlo
vie niekto,
že vsetci platiť budeme
keď sa pred spravodlivosťou skryjeme ?

Kto pozná silu Boha
druhých nepošliape
po chrbte druhých sa driape
ten kto pozná iba seba
Je Ti človek treba
toľko sebeckosti ?

  
Vzďaľuješ sa od milosti
vzďaľuješ sa samej láske
pozastav sa pri otázke
Quo vadis človek ?

Figúrky človečie
akú hru hráte
Sami si dáte
šach mat

Hľa čas
zas
je u konca
aby sa vrátil k počiatku
v kozmickom poriadku
naplní sa Slovo


  

ezgi_bluesep.jpg (1844 bytes)
    
Vyžaruj lásku
do svojho okolia
nech dni uz nebolia
a smútok zapadne
lupienok odpadne
semeno zostane
život povstane
znova
to láska Tvoja
ho zrodila

Čas, ktorý prichádzaš
zahládzaš
stopy, krutosti
Je aspoň trochu ľútosti
v očiach ľudí ?
    

   
Tak ako Ježiš
dokonal v rukách Márie
tak človek dokoná
lebo ho zloba zabije

Bunky sveta chvejú sa
zvláštne veci dejú sa
Zem sa celá chveje
Hodiny času
pohltia krásu
Zeme
Vieme
čo chceme ?


    

ezgi_bluesep.jpg (1844 bytes)
   
Kráčame cestu pozemskú
vlečúc nohy po piesku
niekde už znejú pašie
čo všetko človek zažije
čo všetko človek od človeka skúsi
za všetko sa ale platiť musí

Keď vetrík zlobu odveje
keď v srdci zazneje
cesta súcitu
človek sníme lásku pribitú
z kríža Golgoty
   

   
Hlas mnohých sŕdc zneje
ak Tvoje srdce hreje
odchádza tieseň
lebo večná je pieseň
ľudských sŕdc

Neviem sa vyjadriť k tomu
čo teraz beží
vo mne to leží
a skoro nemám slov
ľudstvo si koleduje o doslov


   

ezgi_bluesep.jpg (1844 bytes)
ezgi_m0599_lv.jpg (7931 bytes)
 

Autorka básnickej zbierky Cesta lásky
vedie cyklus prednášok v Klube 22 v Bratislave.

ezgi_bluesep.jpg (1844 bytes)   
      späť    Obsah Časopisu     Ezoterika - Homepage