Ezoterika apríl 2000  666 - číslo šelmy   :-)

 

Ako je z nasledujúceho textu vidieť, lúštitelia záhady čísla 666 z Apokalypsy Jána sa snažia a dosahujú skutočne hodnoverné vysvetlenia ...

 

Čísla šelmy (Zj 13,18):

666 - číslo šelmy
668 - sused šelmy
660 - zaokrúhlené číslo šelmy
DCLXVI - rímska číslica šelmy
666,0000 - číslo vysoko-presnej šelmy
0,666 - číslo mili-šelmy
1/666 - spolčoný menovateľ šelmy
666[-/(-1)] - imaginárne číslo šelmy
1010011010 - binárne číslo šelmy
29A - hexadecimálne číslo šelmy
0666 - smerové telefónne číslo šelmy
666 00 - PSČ šelmy
0975 666 666 - Živé šelmy! Zavolaj teraz! Iba 66,6 Sk + DPH/min. Len nad
18 rokov.
665,95 Sk - maloobchodná cena šelmy
705,95 Sk - cena šelmy + 6% štátna daň z obratu
769,95 Sk - cena šelmy so všetkým príslušenstvom a náhradnou dušou
656,66 Sk - cena šelmy na WallStreet
646,66 Sk - cena šelmy na WallStreet v nasledujúcom týždni
Natural 666 - benzín šelmy
E-666 - cesta šelmy
666 C - teplota rúry pre pečenú šelmu
666 tis. - dôchodkové poistenie šelmy
666 mg - doporučená minimálna dávka pre šelmu
6,66% - rast CD zisku za posledných 5 rokov podľa "Najpredávanejšej šelmy
pekla"
Národna banka, minimálny vklad 666.-
DSM-666 (revidovaný) - diagnostický a prehľadový manuál šelmy
Lotus 6-6-6 - tabuľkový procesor šelmy
Word 6.66 - textový editor šelmy
i66686 - CPU šelmy
666i - BMW šelmy
666-66-6666 - sociálne bezpečnostné číslo šelmy
6, ach... ako bolo to číslo ďalej? - číslo šelmy-blondínky

 

ezgi_bluesep.jpg (1844 bytes)   
      späť    Obsah Časopisu     Ezoterika - Homepage