Ezoterika  júl ´99   Viera Černušková:
  Pokoj tejto planéte

 

P r i a n i e

Prosím pripojte sa k môjmu prianiu, aby bytosti, ktoré si hovoria ľudia boli naozaj ľudskými.

Neviete ľudia prečo sme také meno dostali,
aby sme navždy ľudskými ostali.
Ľudia a ľudskosť
tie slová patria spolu
rýchle dohráme rolu
ak sa ich pokúsime oddeliť

Je najvyšší čas pochopiť, že sme navzájom spojení so všetkým živým. Cesta k poznaniu je ľudskosť a súcit. Ak niekoho ničíme automaticky ničíme i seba a celú planétu. Alebo ľudstvo pochopí svoju spolupatričnosť so všetkým živým, alebo sa zničíme. Život bez vojen to je cesta lásky. Nie je to fráza ale fakt. Ak pochopíme prepojenosť všetkého živého pôjdeme cestou evolúcie. Ak nie uberieme sa cestou involúcie. Akákoľvek nadradennosť človeka nad človekom a nad všetkým živým je cesta sebazničenia. Len pochopením jednoty so všetkým živým docielime cestu bez vojen a krvi. Obráťme svoju ľudskú tvár k ľudskosti a vrátime planéte a jej obyvateľom pokoj. Myslime i na svoju spoluzodpovednosť za rastlinnú i živočíšnu ríšu. Myslime na úctu k životu lebo život je posvätný, a nik ho nemá právo brať. Myslime na to, že všetky naše činy i myšlienky čas raz postaví na váhy spravodlivosti. Myslime na to, že vždy sa nám vráti čo vyšleme. Pomáhajme slabším, aby raz bola podaná pomocná ruka nám. Myslime na planétu ako živú bytosť, lebo ona je živá.

Planéta doráňaná a zbitá
človeka sa pýta
ešte dokedy ?
So Zemou človek i ty umrieš
ako sa Bohu do očí pozrieš ?

Niet inej cesty evolúcie ako cesta lásky k všetkému živému. Nemé tváre zvierat sú závislé na ľudskosti ľudí. Koľkokrát je v nich viac ľudskosti ako v nás. Zachovajme si v sebe pokoj, aby pokoj zavládol na Zemi. Zmeníme svet ak zmeníme seba. Posielam svoje prianie všetkým ktorých to osloví a posielam ho i Bohu, aby nám pomohol vrátiť sa z cesty, ktorá nikam nevedie. Prosím všetkých, ktorí zmýšlajú podobne, pripojte sa k môjmu prianiu.


Nebeský Bože
prosíme o trochu Milosti
pre všetky živé bytosti
Prosíme z Tvojho pokoja
nech ruky Tvoje nad nami postoja
Prosíme za všetko živé
odvráť od nás chvíle
vojen a krvi
to čo v ľuďoch zúri


je slepá zášť
zober nás prosím pod svoj plášť
do svojho pokoja
nech ľudia nestoja
proti ľuďom
pomôž nám plávať s lepším prúdom
a s Tvojim požehnaním
nech plynie ľudským prianím
láska
P o k o j    t e j t o   p l a n é t e
   


Čo sa deje okolo
akoby ani lásky nebolo
Volám Ťa svet lepšej vízie
nech ľudstvo ešte zažije
radosti

Volám Ťa čaša Milosti
i Teba krásna vízia
nech Milosť zažíha
lásky plameň
tak rýchle môže byť Amen

Niekto tu znovu
stavia Babylon
Nie je to vôbec o inom
Je to o tom istom zase
Tak ako Babylon
stratil sa v čase
tak sa každý stratí
kto myslí že silou zvráti
dejiny
  

Ty ktorý Si
bol a budeš
verím že prídeš
v tento čas
keď ľudstvo zas
pohlcuje tma

Čoby som chcela ?
Aby sa ľudskosť vrátila
tak veľa táto Zem stratila

Ľudskosti kvet
zmenil by svet


  

ezgi_bluesep.jpg (1844 bytes)

Vzácny je život
každého človeka
doba si oblieka
rucho Babylonu

Čo dodať k tomu ?
Bože pomôž nám

Ľudská misia
pre lásku
vyriešila by otázku
vojny

Otvorte oči
k prosbám druhého
aby dňa jedného
Boh počul Vašu prosbu
  

Ó ľudstvo
patríme spolu
pre túto rolu
pre tieto dni
pre naše sny
pre lásku

Trpkosť dianí naučí
nás žiť
podľa Božích prikázaní

Všetko je v nás
a čas
nám ukázal samých seba

ezgi_bluesep.jpg (1844 bytes)

Za tridsať strieborných
zrádzame sami seba
Hlas z Neba
varuje veľa Judášov putuje
po Zemi

Bude to srdce Márie
čo odkryje
novú dobu
dobro porazí zlobu

Kvetina i zviera
má svoje vedomie
pochopí kto má svedomie

Každý prejav života je vzácny
všetci sme krásni
krásou Stvoriteľa

  

Verím za všetkých nás
že Svetla jas
jasne zažiari
ako Slnko v chotári

Zázrak sa stane
Svetlo vstane
z temnoty
Zmiznú mrákoty
i ošiaľ
to zázrak povstal
v srdci človeka

Žijeme kým veríme
keď umiera viera
umiera i život

  

ezgi_bluesep.jpg (1844 bytes)

Pokoj tejto planéte
i vy ho ľudia nesiete
Kráčajte v pokoji
čas rany zahojí
kráčajte s láskou
urobte planétu šťastnou

Človek
všetko máš v sebe
zloba i láska je v Tebe
Kontroluj svoje myšlienky, činy
nechceš byť predsa vinný

Svetlo
je v každom z nás
a prišiel čas
byť vedomý si Svetla
každý čin zváž si
pošli papršlek lásky
   

Ako holubice mieru
neste v sebe vieru
ak prežiť chceme
na Olymp Zeme
položte ratolesť olivovú
a znovu
pokoj zavládne

Boh stvoril život
zo života Svojho
a preto zo srdca Tvojho
nech nesie sa úcta k životu
všetko živé Jeho Svätosť malo
cez Neho
posvätným sa stalo
  

ezgi_bluesep.jpg (1844 bytes)

Hnev má veľkú moc
zatienil lásku ako noc
Trpkosť trpko chutí
uviaznuté v prúti
zostalo šťastie

Mesiac po oblohe pláva
požehnanie dáva
tým čo sú bez viny

Veľká je sila
čo v srdci nosíme
Veľká je milosť keď prosíme
Krásny je život
ak my sme krásni
povedať chcem v básni
milujte


Ak človek
nie je k človeku človekom
nejdeme za Bohom
ale padáme dolu
Boh rešpektuje vôľu
človeka

Vždy keď nás
súcit zaplaví
priblížia sa nám diaľavy
Neba

Boh poslal Svojho Syna
aby vykúpená bola ľudská vina
Stále posiela svojich poslov lásky
len ľudstvo mlčí na otázky
  

ezgi_bluesep.jpg (1844 bytes)
    
Pre život niet recept iný
ako žiť bez viny
Nezabiješ bolo v prikázaní
tak čo Ti bráni
podľa toho žiť
ak chceš byť
človekom

Svornosť
je jedna z cností
ktorá nemá konečnosti
Ak v sebe národ svornosť objaví
žehnajúca sila lásky národ zaplaví
Kde svornosť je
tam je už závan poznania
cez ľudské konania
svornosť na kvet vyrastie
v svornosti národ porastie
hoc i malý ale veľkej ceny
svornosť priniesla by zmeny
   

Najväčšie nákazy
prišli z moci
tma noci
ľudstvo pohltí
ak srdce uchváti
zloba

K rozhraniu blíži sa doba
dažde i víchrice
budú stálice
týchto čias
zas
sme sa o niečo zaslúžili
keď sme sa priblížili k zlobe

ezgi_bluesep.jpg (1844 bytes)

Uviazli sme ako na plytčine
to preto že o nevinne
sa iba hovorí
len ak sa srdce otvorí
vyviazneme z plytčiny
čistí a bez viny

Slovensko
maličké ako dlaň
chráň ho Bože chráň
posvätné sú jeho korene
a prebudí sa k premene
Ja veľmi prosím zaň
chráň ho Bože chráň

Verím že malé svojou malosťou
raz zažiari svojou veľkosťou
lebo je Madona v Tvojej ochrane
a v koreňoch zostalo Ti oddané

S Tvojou Slávou
i jeho sláva vzíde
a ten čas príde

Na neviditeľných rovinách
už pracujeme spolu
ľudskú vôľu
lúč Svetla zasiahol
kto vie pokľakol
a dostal požehnanie
lebo jeho prianie
bola cesta služby

ezgi_bluesep.jpg (1844 bytes)


Na nás záleží
ako prežijeme čas
ktorý sme dostali
ak sme zostali
verní myšlienkám lásky
z diaľky
prichádzajú anjeli

V mene lásky
pre všetky živé bytosti
prosím o čašu Milosti
o dni pokoja
nech srdcia hovoria
nech láska vzplanie
tak veľmi prosím Pane


Bože Otče náš
na Nebesiach
na naších pleciach
ťarcha Zeme
pomôž nám nech vieme
vyletieť

Život je ako rieka
ale vždy vzácny pre človeka
len pod vplyvom pýchy
nepočuť ľudské vzdychy

Na pýchu nie je liek
človek si myslí že je nadčlovek
a že na všetko má právo
dejiny ale hravo
šach-mat dávajú
tým čo Babylon stavajú

ezgi_bluesep.jpg (1844 bytes)

Smútok detí
určite vie Ti
spraviť žiaľ
preto prosím aby si dal
svoju prosbu k mojej

Pane
chráň deti a ich osudy
nech svedomie sa zobudí
nech človek neničí človeka
nech zloba zaniká
nech mraky temnôt odídu
a nikdy už neprídu

Pane vypočuj tieto prosby
odvráť osud hrozby
nad ľudstvom

Všetko nájdete
na tejto planéte
len ľudskosti
ubúda

Zapadá Slnko
nad jednou krajinou
inakšie ako nad inou ?
Prosme aby pre všetky krajiny
existovali iba svetlé dejiny

Slovo
dalo slovo
a je z toho
vojna
Aké sú to slová
keď dovolia znova
preliať krv ?

ezgi_bluesep.jpg (1844 bytes)

Ostanú slzy
v detských spomienkách
Čo si ponesú
vo svojich myšlienkách

Čo také srdce cití
keď v jeho žití
je toľko bôľu
akú rolu
sme im pripravili
keď sme ich postavili
do sveta hrôz

Ak ľudstvo slávi
slávu zbraniam
uniká teplo
ľudským dlaniam

Uniká život
z ľudských tiel
Nepovedz človek
že si nevedel
akú hru hráš
aj keď sa iba pozeráš

Ako dušu bolí
keď na poli
miesto klasov
miesto ľudských hlasov
počuť hlasy striel
prečo si človek nevedel
vyriešiť všetko v pokoji
ktovie či čas všetko zahojí

ezgi_bluesep.jpg (1844 bytes)
Už nie rinčanie zbraní
ale stisk našich dlaní

Nech bez strachu pozrú sa deti
na modrú oblohu
ostaňme pri Bohu
a v srdciach ľuďmi

Existuje Svetlo lásky
v každej bytosti
odídu krutosti
i doba temna
i keď sa to
ešte nezdá


Precítiť bolesť Božiu
v bolesti ľudí
jeden gén prúdi
v krvi všetkých nás
čas časov
prehluší vravu hlasov
i ľudskú nenávisť

Boh
stvoril svet pre lásku
prečo ho niekto napĺňa zlobou
prečo touto dobou
násilie sa tiahne
veď každý tak priahne
po láske
Pomôž jej Bože vzklíčiť
skôr ako stihneme sa zničiť

ezgi_bluesep.jpg (1844 bytes)

Stredovek upálil čarodejnice
postavil hranice
temna
a oni ešte trvajú
veď ľudia konajú
proti ľudskosti

Ako nazvať tie krutosti
ako dobou temna

Ó Bože veď ma
i všetkých nás
zas
k láske i k mieru
verme vo vieru
posvätnosti života


Svet pokoja a mieru
vzklíči ak budeme mať vieru
v lepší a krajší svet

Bože nech viac už niet
násilia
nech rany sa zahoja
slzy zmyjú hriech
pre šťastný detský smiech
pomôž nám Bože

Nájdime v sebe
pokoja dosť
a láska nebude iba hosť
na tejto Zemi

ezgi_bluesep.jpg (1844 bytes)

Človek jeden druhého ničí
ľudstvo sa zničí
ak Pane do hry nevstúpiš
verím že nám odpustíš
a prijmeš naše pokánie
večné je ľudské hľadanie
lásky

Nebeský Bože
my ľudia Zeme
tak málo vieme
o Tvojej bolesti
veď vzďalujeme sa
od Tvojej Milosti
Sami si na seba
pletieme bič
a často nás neosloví nič


Prečo sme slepí a hluchí
obchádzame Tvoje ruky
i Tvoje Slová
a znova
sme deti stratené

Zlu sa treba postaviť
zrkadlo mu nastaviť
nenávisť vždy kope hroby
čo ostane z tejto doby
ak nezvíťazí láska

Existuje nesmrtelnosť šťastia
verme že jeho dni sa vrátia
verme svojou vierou
že prejdeme čiernou dierou
v lepší zajtrajšok

ezgi_bluesep.jpg (1844 bytes)

Prosím za všetkých
ktorých trápi žiaľ
aby si ich Pane vzal
do ochrany
nech Tvoja ruka ochráni
deti malé
i tých čo zabudli na Teba práve
i tých čo Ťa len hľadajú
i tých čo padajú
pod náporom zloby
prosím zmeň priebeh tejto doby
nech pokoj zavládne
na Zemi

Pokoj tejto planéte


Padajú slzy
ako v daždi
cesta sa dláždi
kvapkami krvi
nejde o to kto bol prvý
ale kto ustúpi
ľudské zástupy
idú v nenavrátno
je nám smutno
a každého to zraní
pošlime teplo dlaní
i silu našich priani
po mieri

Zahniezdil sa strach
v ľudských myšlienkach
a v jeho obliehaní
človek sa bráni
voči človeku

ezgi_bluesep.jpg (1844 bytes)

Plávajú listy po vode
Svetlo je v každom národe
i v každom človeku
pozri sa na rieku
ako čas plynie
dieťa sa k matke vinie
každý chce v pokoji žiť
preto musíš byť
pilierom Svetla

Chcem zatrieť čiernu farbu
chcem odstrániť hradbu
medzi srdcami
prosím i tých čo sú medzi hradbami
vyjdite
pošlite
lásku

Bohoslužbou
za lásku
vyriešme otázku
vojny
pre ľudskosti kvet
nechajme znieť
ľudské srdce

Ruky maj prázdne
aby si nimi objal svet
veď inej cesty niet
ľudský vzlet
je v láske

ezgi_bluesep.jpg (1844 bytes)

V duši
si nesiem ódu
na mystérium nového zrodu
na to čo bude
keď v pokoji a kľude
prehovorí hlas ticha
keď ľudská pýcha opadne
a v tichu povstane
láska

Na tejto Zemi
si sa človek narodil
možno si veľa pochodil
ale je len jeden kúsok Zeme
ten o ktorom vieme
že dostali sme do vienka
a každá naša spomienka
k nemu sa viaže


Rob ako svedomie káže

Ak zradíš Zem
kde si sa narodil
je to akoby si odhodil
kus seba samého

Ak vyhnúť sa chceš vine
prejav sa v čine
ľudskosti
krutosti
nie sú hodné človeka
ezgi_bluesep.jpg (1844 bytes)


Ďakujem za lúče Slnka
ďakujem že potôčik žblnká
že vtáčatka spievajú
že motýle lietajú
že dážď ticho mrholí
ďakujem za obilie na poli
i za modrú oblohu

Všetko spieva o Bohu
a tých mojich zopár slov
prijmi Pane na doslov

 

Autorka básnickej zbierky Cesta lásky
vedie cyklus prednášok v Klube 22 v Bratislave.

ezgi_bluesep.jpg (1844 bytes)   
      späť    Obsah Časopisu     Ezoterika - Homepage