Január 1999 Karol Gigesz Gugyela:
Magické kamene
a možnosti ich využívania

 

   Kamene v sebe skrývajú liečivé sily, podobne ako rastliny a stromy. Veď kamene sú tým najprirodzenejším zdrojom minerálnych látok. My sme však už takpovediac zžití s predstavou, že pomôcť nám môže iba to, čo "zhltneme". Preto je namieste otázka, ako a čím nám môžu kamene pomôcť bez toho, aby sme ich "jedli"? Mnohí už zažili jav, kedy v blízkosti niektorých ľudí, či po kúpeli v liečivom prameni ich obtiaže zmizli, precítili výrazný príliv dobrej nálady, ba až pohody. Jasnovidci a obzvlášť citliví ľudia si postupne uvedomili, že nielen človek ako celok, ale každý jeden orgán v jeho tele pracuje – kmitá – na inej frekvencii, čo potvrdzuje i metóda biorezonancie.

   Nervozita, zlá nálada či choroba sú prejavom určitej disharmónie medzi telom, dušou a duchom. Aj každý kameň kmitá na rôznej vlnovej dĺžke a ich rozdielne rezonancie pôsobia na rôzne časti ľudského tela. Pokúste sa napríklad zavrieť oči pri počúvaní príjemnej hudby a precítiť ju celým telom. Čoskoro zbadáte, že rôzne tóny, z ktorých každý má inú vlnovú dĺžku, sa na rôznych miestach vášho tela dostávajú do vzájomnej rezonancie. Podobné je to aj s jemnými, neviditeľnými a nepočuteľnými frekvenciami.

   Existuje viacero možností využitia kameňov pri liečení, pre harmonizáciu tela, duše i ducha.   Liečivé kamene spolu s radami o ich sile a využití získate v Mineralogickom múzeu v Banskej Štiavnici.


   Vo všeobecnosti sa do tohto sveta rodíme zdraví. Počas života však získavame nielen skúsenosti, ale i mnohé choroby. Vplýva na nás všetko. Z časti sú to naše myšlienky, no hlavné vplyvy – vibrácie, žiarenia, impulzy – sú mimo nás. Pritom tie najviac ovplyvňujú zmeny vibrácií v našej prapodstate a postupne sa začínajú prejavovať i na fyzickej úrovni.

   V tele každého človeka sa nachádzajú energeticko-informačné centrá – čakry (je ich sedem) - ktoré spájajú naše jemnohmotné telo s fyzickým. Pomocou drahých kameňov máme možnosť ovplyvniť, harmonizovať funkcie čakier, a tak predísť, prípadne liečiť i mnohé zdravotné problémy. Venujme sa teraz charakteristike, významu a možnostiam ovplyvnenia kameňmi prvých dvoch čakier.

   Prvá čakra je červená a nachádza sa v mieste medzi konečníkom a pohlavnými orgánmi. Achát, hematit, rubín, jaspis, červený koral sú kamene, ktoré ju dokážu pozitívne aktivizovať. Na fyzickej úrovni posilňujú pohlavné orgány a výrazne upravujú krvný obeh. V duševnej a duchovnej oblasti podporujú náš myšlienkový svet, pôsobia proti depresiám a letargii. Druhá čakra má miesto tesne pod pupkom je pomarančovej farby a pôsobí na ňu karneol, achát pomarančovej farby a ohnivý opál. Fyzicky taktiež ovplyvňujú krvný obeh a podporujú činnosť pohlavných orgánov, ale i vylučovanie, a výrazne upravujú tráviace procesy. Na duševnej a duchovnej úrovni ovplyvňujú kvalitu životných síl. Pri používaní kameňov je však veľmi dôležité, aby boli skutočne čisté, a to i vibračne. Najbežnejším spôsobom ich čistíme umiestnením pod tečúcou vodou (15 min.). Ďalšou možnosťou je čistenie v soľnom roztoku počas 1-2 dní. Vibrácie kameňa však možno i "vypiť". A ako si z nich pripraviť liečivý elixír? Vhodný kameň (očistený) vložíme na hodinu alebo i celú noc do pohára pitnej vody, ktorú následne vypijeme. Veľmi účinný je napríklad čistý priehľadný smaragd, ktorý pôsobí antibakteriálne a protivírusovo, mimoriadne vhodný je univerzálny krištáľ.

   Možnosti ovplyvňovania kvality života kameňmi sú obrovské. Dokazujú to skúsenosti mnohých, ktorí s nimi pracovali i liečili. Nuž, ako a čím môžeme i my pôsobiť, aby sme zlepšili kvalitu nášho vlastného života? Vráťme sa k čakrám a uvidíme, že predstavujú úplný komplex, z ktorého sa skladá ľudský organizmus i jeho vyššia podstata. Tretia čakra sa nachádza nad pupkom, v oblasti pankreasu, jej farba je žltá. Kamene podporujúce jej činnosť sú citrín, žltý achát, turmalín a tigrie oko. Na úrovni fyzického tela posilňujú organizmus, stimulujú mozgovú činnosť a činnosť nervovej sústavy, ako aj činnosť pľúc a trávenie. V duševnom slova zmysle pomáhajú v uskutočnení cieľov, v rozvíjaní kreatívnosti a vôle. Štvrtá čakra – srdcová - je umiestnená v oblasti detskej žľazy, je zelenej alebo ružovej farby. Kamene podporujúce jej činnosť sú aventurín, heliotrop, kalcit, malachit, vodonit, turmalín, rubelit. Vplývajú na celkové uvoľnenie, upokojenie, so silnými protistresovými účinkami. Na duševnej úrovni uvoľňujú potlačené problémy, posilňujú lásku k blížnemu, čistia city, harmonizujú. Piata čakra sa nachádza v oblasti štítnej žľazy a je svetlomodrá. Medzi kamene, ktoré podporujú jej činnosť, patria akvamarín, chalcedón, topás, krisokull, tyrkys a turmalín. Ich vplyv na fyzické telo je predovšetkým na odblokovanie blokád v oblasti krku. V oblasti duševného vplyvu zlepšuje vyjadrovaciu schopnosť a povzbudzuje spolucítenie s inými. Šiesta čakra je v mieste tzv. tretieho oka alebo hypofýzy. Je tmavomodrá. Ovplyvňujúce ju kamene sú azurit, modrý zafír, lápis lazuli, sodalit. Na fyzické telo pôsobia tak, že znižujú krvný tlak, zostrujú zrak. Na úrovni duševného vplyvu vylepšujú pamäť, zlepšujú koncentráciu, intuíciu, na duchovnej úrovni prehlbujú meditáciu. Siedma čakra sa nachádza v mieste epifýzy, jej farba je fialová. Kameňmi siedmej čakry sú ametyst a fluorit. Upokojujú, odstraňujú nespavosť, zmierňujú bolesti – to na fyzickej úrovni. Duševný vplyv - zlepšujú stav pri duševných chorobách a depresiách, zvyšujú intuíciu, pomáhajú v duchovnom vývoji a navodzujú harmóniu.

Karol Gigesz Gugyela, Biocentrum, Kuzmányho nábrežie 20, Zvolen

 

- - -   
      späť    Obsah Časopisu     Ezoterika - Homepage