Január 1999 Ján Kuracina:
Nadácia Findhorn - Európske centrum
realizácie duchovna

    

ezgi_find10.jpg (13891 bytes)   Nadácia Findhorn (Findhorn Foundation) je medzinárodná duchovná komunita pozostávajúca nateraz z ca 300 stálych členov, ktorej stredisko
sa nachádza na severovýchodnom cípe Škótska. Toto spoločenstvo bolo založené r. 1962 tromi ľuďmi a to manželmi Peter a Eileen Caddy a ich
príbuznou Dorothy Maclean vo viere, že ľudstvo je zapojené do planetárnej
expanzie globálneho vedomia, a na tomto základe vytvárajú nové modely
civilizácie presýtené duchovnými hodnotami.

ezgi_find11.jpg (16597 bytes)    Findhorn Foundation tvoria v súčasnosti tri väčšie centrá a niekoľko menších komunít. Najvýznamnejšie centrom je pôvodná lokalita autokempingu, kde sa r. 1962 usadila Eileen Caddy so svojou rodinou, ktorý sa bežne nazýva Park a leží v peknej ezgi_find6.jpg (16110 bytes)morskej zátoke cca 2 km od dedinky Forres a cca 12 km od mestečka Inverness neďaleko Lochneského jazera. Tu žije väčšina “starousadlíkov” a to buď v klasických plne vybavených karavanoch, alebo v pomerne exotických ekologických obydliach netypického dizajnu postavených z netradičných materiálov.
ezgi_find5.jpg (13855 bytes)    Táto časť sa pomerne rýchle rozširuje a vyrastá tu moderná eko-dedina (Eco-Village). Prostredníctvom projektu ezgi_find2.jpg (12942 bytes)eko dediny nadácia Findhorn spolupracuje so Spojenými národmi a miestnymi iniciatívami Agenda 21 zameranými na podporu trvalých princípov rozvoja, ako bolo prednesené na sumite Zeme v Riu roku 1992 a na konferencii Habitat v Istanbule r. 1996, pričom Findhorn je zároveň i aktívnym členom Siete planetárneho spoločenstva (Planet Society Network) pri UNESCU.
ezgi_find7a.jpg (17122 bytes)    K lokalite Park patrí veľká záhrada, kde sa dopestuje značná časť potravy pre usadlíkov a hostí nadácie, pretože. vegetariánstvo je vo Findhorne a všetkých náležiacich lokalitách samozrejmosťou ezgi_find3.jpg (14445 bytes)rovnako ako veľmi citlivý vzťah ku prírode a všetkému tvorstvu. Značnú časť spotreby elektriny v Parku zabezpečujú veternými elektrárňami a plánuje sa i využitie účinnejších netradičných zdrojov energie. Slnečné kolektory sú v Parku tiež celkom bežnou výbavou mnohých obydlí.
ezgi_find8.jpg (13492 bytes)   Pre návštevníkov Parku je určená najväčšia budova nazvaná Universal Hall, kde sa konajú rôzne prezentácie i pre pomerne veľké skupiny účastníkov a je tam k dispozícii i počítačová miestnosť s možnosťou E-mailovej komunikácie a prístupom k Internetu. Pri vstupe do Parku je predajňa suvenírov a ezoterických predmetov (Phenix Community Store) prístupná všetkým, kde možno za prijateľné ceny nakúpiť najmä produkciu členov nadácie, vrátane kníh Eileen Caddy a duchovne ladenej hudobnej tvorby z celého sveta. Druhá lokalita sa volá Cluny Hill College a je to v podstate cca 120 ročnýezgi_find9.jpg (17030 bytes) rozložitý hotel v štýle kaštieľa na kopci Cluny Hill cca 1 km za dedinkou Forres, ktorý nadácia Findhorn získala r. 1974. Tento hotel je určený najmä na pobyty pre záujemcov z celého sveta a tam sa prakticky aplikujú všetky princípy komunikácie, spolunažívania a vzťahu k prírode, ktoré sa pôvodne začali rozvíjať v Parku. Pre účastníkov sú pripravené veľmi rôznorodé a dôkladne prepracované programy, vrátane výletov do malebného okolia.
ezgi_find12.jpg (15754 bytes)    Tretie väčšie centrum sa volá New Bold House a je vzdialené cca 2 km od hotela Cluny. Je to v podstate menší kaštieľ s veľkou záhradou v ktorom sa obvykle poriadajú rôzne kurzy zamerané najmä na psychológiu a psychoterapiu ezgi_find1.jpg (12702 bytes)na báze netradičných prístupov a čiastočne sa tam priamo aplikujú netradičné metódy liečenia psychických porúch, založené najmä na výtvarných činnostiach a skupinovej terapii pričom sa dosahujú pozoruhodné výsledky. K nadácii Findhorn patrí aj malý ostrov Erraid v Hebridoch, ktorý má rozlohu iba jednej štvorcovej míle.
ezgi_find14.jpg (13978 bytes)    Žije tu malá sebestačná komunita, ktorá tu rozvíja ideály a duchovnosť nadácie v pomerne divokom, ale krásnom prostredí a vo veľmi tesnom súžití s prírodou. Návšteva nahlásených náročných záujemcov je tam vždy vítana. Findhorn vlastní aj jedno obydlie na najposvätnejšom škótskom ostrove Iona, ktorý je uznávaným miestom duchovných síl, uctievania a púti už od čias Druidov. Toto sídlo nazývané Traig Bhan, ktoré patrí Findhornu vyše 20 rokov, má ideálnu polohu a je zvlášť vhodné na vychádzky do zaujímavého okolia, tiché rozjímanie a kontakt s prírodou.
ezgi_find16.jpg (15985 bytes)   Spoločenstvo patriace k Findhorn Foundation sa neriadi žiadnou formálnou doktrínou ani vierou a je absolútne tolerantné ku všetkým náboženstvám a vierovyznaniam. Má ovšem jednoznačne zadefinované základné princípy spolužitia a komunikácie a má pevne vybudované všetky ekonomicko-právne vzťahy s okolím a vládou Veľkej Británie. Právne má prisúdený štatút nadácie ktorá je financovaná najmä z príspevkov členov a sympatizantov. Vládnymi kruhmi sú členovia komunity Findhorn označovaní ako “neškodní excentrici”.
ezgi_find13.jpg (36320 bytes)   Účastníci programov poriadaných nadáciou si hradia náklady na stravu a ubytovanie sami pričom nesolventným záujemcom sú poskytované výrazné zľavy. Nadácia Findhorn je výchovným a charitatívnym trustom, ktorý ponúka možnosť počas návštevy žiť a pracovať medzi jej členmi a na tento účel sú vypracované bohaté programy, od krátkodobých jedno- a viacdňových hosťovských pobytov až po ročné pobyty, ktoré vedú skúsení členovia komunity. Základným pobytom je Týždeň skúseností (Experience Week), ktorý zúčastneným poskytne pomerne komplexný pohľad na Findhorn Foundation a jeho ideály.
ezgi_find15.jpg (17159 bytes)    Hlavným zámerom nadácie je realizácia harmonického súžitia človeka a prírody v praxi pri maximálnom rešpektovaní špecifík s využitím najnovších poznatkov vedy a vyššieho duchovného poznania. Nadácia Findhorn je otvorená všetkým ľuďom bez rozdielu rasy, farby pleti alebo etnického pôvodu, veku, vyznania alebo sexuálnej orientácie. Jediným predpokladom zmysluplnej účasti na ktoromkoľvek programe organizovanom nadáciou Findhorn je záujem o duchovno a schopnosť komunikácie.

Bližšie informácie získate na telefónnom čísle 5046 866 (49246 866)


- - -   
      späť    Obsah Časopisu     Ezoterika - Homepage