Ezoterika február 2000   Numerologička Zlatica:
  Vplyv mena a priezviska
  na osobnosť a smerovanie v živote

 

Okrem dátumu narodenia resp. čísel a ich vibrácií, ktoré sa v ňom nachádzajú, vplýva na človeka aj jeho meno a priezvisko. Každé písmeno zodpovedá určitej číselnej energii a tá môže pomáhať prekonať slabé stránky, alebo naopak stupňovať určité vlastnosti pozitívnym, ale aj negatívnym smerom, ak nenájdete tvorivé vyjadrenie danej energie. Meno, ktoré ste dostali môžete na rozdiel od dátumu narodenia zmeniť. Pokiaľ sa vám teda nepáči vaše meno, ktoré vám vybrali Vaši rodičia podvedome prijmete prezývku, ktorou vás oslovujú v najbližšom okolí, alebo iné meno, ktoré sa vám páči viac a má na vaše vnútro blahodárny účinok.

Najsilnejšie pôsobenie má kľúčová iniciála vášho mena, lebo samotné meno môžete vyslovovať najrôznejšími variantmi. Napr. oficiálne meno uvedené v rodnom liste Maria, môžete vyslovovať ako Maja, Majka, Ria, Marienka alebo Róbert, Robo, Robi, Bob a podobne. Ak je tomu tak aj vo Vašom prípade, tak treba brať do úvahy viacero faktorov a to, či uvedené zjemnené meno alebo prezývku používate aj v súvislosti s priezviskom, v oficiálnom styku, povedzme ako názov svojej firmy, alebo len v okruhu svojich najbližších. V danej oblasti je pôsobenie totiž najsilnejšie.

1 - /napr. Anna, Ján, Stanislava, Slavomír/ podporuje priamočiarosť, originálne myslenie a nezávislosť. Občas zväčšuje tvrdohlavosť. Ak sa vo vašom dátume nachádza veľa jednotiek, tak môže zvyšovať sklon k príliš emocionálnemu konaniu.

2 - /napr. Barbora, Karol, Tatiana/ zvyšuje Vašu intuíciu, ak toto číslo máte v dátume narodenia. Prináša so sebou do Vášho správania zmierlivosť, láskavosť a ochotu k spolupráci, ak toto číslo vo svojom dátume narodenia nemáte.

3 – /napr. Ľudovít, Uršuľa/ posilňuje osobitosť a družnú povahu. Dodáva aj osobné čaro a šarm. 3 je mentálne číslo a preto dáva tiež silu bystrosti, tvorivosti, vynaliezavosti. Vie veľmi pomôcť k prekonaniu žiarlivosti, ak toto číslo v dátume narodenia nemáte.

4 - /napr. Dana, Marián, Viliam/ na jednej strane dodáva praktickú vyrovnanosť a stabilitu, ale môže odčerpávať sebadôveru. Ak ste čísla 4 už dostali v dátume narodenia budete vo svojom živote potrebovať mať pri sebe človeka, ktorý vašu snahu bude vedieť oceniť.

5 - /napr. Emil, Nikoleta, Walter/ oslobodzuje Vás od životných obmedzení. Vie vás inšpirovať, motivovať a dodáva húževnatosť. Zvyšuje vášnivosť a zaujatie pre vec, pre ktorú sa rozhodnete.

6 - /napr. František, Oľga, Xénia/ prináša so sebou tvorivé schopnosti. 6 je číslo, ktoré má v prvom rade na zreteli rodinu a obecný prospech. Pôsobí upokojujúco a dáva viac ohľaduplnosti. Ak zvyšuje hladinu čísel 6 vo vašom dátume, tak je pre vás dôležité uvedomiť si svoju hodnotu a obrovskú vnútornú silu.

7 - /napr. Gabriel, Petra, Yvona/ Svojmu vnútru načúvate omnoho ochotnejšie ako komukoľvek z okolia. Riadite sa vlastnými princípmi a nehľadíte príliš na spoločenské konvencie. Vaša vnútorná skúsenosť býva vyššia ako meradlá, ktorým sa slepo odmietate podriadiť.

8 – /napr. Hana, Zuzana/ Rovnováha čísla 8 je veľmi krehká. Najväčší dôraz by ste mali klásť na konštruktívne využitie tejto energie a sebadisciplínu. Ak toto číslo nemáte vo svojom dátume narodenia, tak Vám môže pomôcť vyznať sa vo svojich citoch.

9 – /napr. Ivan, Rastislav/ je veľmi analytické číslo, čím vzrastá opakovaním myšlienková energia, čo v negatívnom prípade, ak sa nesnažíte chápať okolité súvislosti v živote, ale sa im vyhýbať, môže vyvolať kritickosť, citovú nevyváženosť a prudké zmeny nálady. Ponaučenia magickej 9 sú veľmi silné a vždy človeka smerujú k väčšej zodpovednosti v živote.

Zlatica

 

     Slovenská Numerologia 
   Manic Trade - P.O.BOX 18
 957 04 Bánovce n/Bebravou
       tel. 0905 - 329 349 
email: zlatica@numerologia.sk
    www.numerologia.sk

 

ezgi_bluesep.jpg (1844 bytes)   
      späť    Obsah Časopisu     Ezoterika - Homepage