Ezoterika február 2000   Ľudmila Marková:
  Prečo učím Transcendentálnu meditáciu

 

Mahariši Maheš Jogi - zakladateľ Transcendentálnej meditácie   Iste ste počuli alebo čítali výrok, ktorý hovorí, že Boh stvoril človeka na svoj obraz, že máme božský pôvod, alebo že našou základnou prirodzenosťou je blaženosť, harmónia.

   Fajn, pripusťme, že je to tak. Ale koľkí z nás šiestich miliard ľudí na zemeguli to denne pociťujeme?
   Možno zopár osvietených jednotlivcov má to šťastie zažívať 24 hodín svoj božský pôvod. Niektorým z nás sa podarí sem tam precítiť hlboké šťastie, lásku, harmóniu ale nie nadlho. Nedokážeme tento stav udržať. V čom sme väčšiu časť svojho života “ponorení“ sú pocity skôr opačné.
   Čím to je? Dá sa s tým niečo robiť? Tieto otázky asi napadli každého z nás, určite každého, kto má po krk depresií, utrpenia, chorôb, pocitov vlastnej neschopnosti a negativity, ktorá je veľmi neželateľnou ale intenzívnou príchuťou našej každodennej existenice na všetkých úrovniach života.
   Všetky náboženstvá a v modernej dobe i všetky psychologické postupy a v súčastnosti i veľké množstvo nepsychologických techník majú za svoj cieľ pomôcť človeku dostať sa do kontaktu so svojou božskou podstatou, i keď to takto často nedefinujú. Hovoria tomu zbaviť sa hriechov, odstrániť traumy, prebudiť svoj driemajúci mozgový potenciál, zbaviť sa stresu atď. Ale v svojej podstate je to to isté. Odstrámiť zo seba i okolia nepríjemné nánosy, sklony, negativitu a žiť v pozitivite a naplnení. Kto by to nechcel?

   Môžem povedať, že i mojou motiváciou stať sa psychológom bolo práve toto. Vyše dvadsať rokov psychologickej praxe mi však ukázalo, že moderné psychologické metódy nám síce život značne uľahčujú a zlepšujú ale problém zväčša od základu neriešia. Je to ale logické, pretože, ak chceme ľudské problémy efektívne riešiť, je to otázka zvyšovania úrovne vedomia človeka . A tu má psychológia pred sebou obrovské množstvo neprebádanej pôdy.
   Toto poznanie ma viedlo k hľadaniu iných alternatívnych možností. Od náboženstva a jogy cez rôzne relaxačné a meditačné techniky, astrológiu až k Transcendentálnej meditácii – alebo v skratke TM.
   S touto technikou som sa prvý krát stretla počas svojho pobytu v Kuvajte kde sa mi do rúk dostal časopis, opisujúci jej účinky.Čo na mňa zapôsobilo najviac bol opis tzv. „ideálnych dedín”. V článku sa podrobne hovorilo o jednej z nich, ktorá bola v Holandsku, kde takmer každý obyvateľ robil TM 2 krát denne 20 minút, deti v školách, dospelí v práci a v celej dedine panovala harmónia, výborné medziľudské vzťahy, tamojšie podniky značne prosperovali, nebola tam žiadna kriminalita, ľudia boli oveľa zdravší ako inde. Po prečítaní článku som si želala naučiť sa túto techniku a presvedčiť sa, či je možné dosiahnuť to, čo autori popisovali.
   O pár týždňov, keď som prišla na dovolenku do Bratislavy, som na svoje veľké prekvapenie našla v novinách inzerát, že je možné absolvovať kurz Transcendentálnej meditácie. O niekoľko dní som už meditovala. Odvtedy – čo je už desať rokov, praktizujem denne túto techniku a absolvovala som aj TM Sidhi kurz čo je kurz tzv. jogínskeho lietania a som nadšená. Nadšená tým, že “to funguje”. Že praktizovanie tejto techniky dáva človeku to, čo je od Maharišiho Maheš Jogiho, ktorý priniesol TM na Západ sľubované. Že to nie je žiaden podvod, žiadna sugescia. Funguje to, aj keď tomu neveríte.

   Čo ma zvlášť na tejto technike fascinuje je, že splní tak očakávania tých, ktorí chcú duchovne rásť a rozširovať svoje vedomie ako aj tých, ktorí majú ašpirácie byť zdravými, kreatívnymi a úspešnými v bežnom praktickom živote. A pritom od Vás nik nežiada, aby ste v svojom živote čokoľvek menili. Veríte tomu, v čo ste verili, máte ten istý hodnotový systém, ktorý ste mali, ten istý životný štýl. Pretože TM nie je náboženstvom, ani filozofiou, ani životným štýlom. Je len veľmi jedoduchou a efektívnou mentálnou technikou, ktorú robíte sám v sede 20 minút 2 krát denne ráno a večer a tešíte sa rastúcej spokojnosti, zdraviu, tvorivosti, harmónii a pocitu naplnenia v živote.

   Môj životný pocit ako psychológa sa po absolvovaní učiteľského kurzu TM vo Švajčiarsku značne zmenil. A to hlavne preto, že mám v rukách metódu, pomocou ktorej môžem pomôcť ľuďom odstrániť zdroj ich problémov a utrpenia a priniesť do ich života šťastie a naplnenie. Znie to možno neuveriteľne ale je to tak.Je to úžasný pocit. Veľa mojich klientov už medituje a je pre mňa veľkým potešením počuť ich slová „pani doktorka, funguje to“. Teraz mám pocit splnenia mojich profesionálnych túžob spred vyše dvadsiatich rokov. Je už len na ľuďoch, či chcú žiť život hodný človeka tretieho tisícročia. Mojou zodpovednosťou je informovať ich o tom, že je to možné. Preto vznikol aj tento článok.

   O TM by sa dalo písať veľmi veľa. Od toho, že už vyše 30 rokov je skúmaný jej účinok na človeka , a to poprednými výskumnými inštitútmi a univerzitami vo vyše 30-tich krajinách sveta (čoho výsledkom je viac ako 600 vedeckých prác uverejnených v prestížnych svetových odborných časopisoch) , cez to že ju praktizujú celé podniky a doporučujú poprední lekári vo svete svojim pacientom, že neboli zistené negatívne účinky pri jej praktizovaní, že ju preplácajú poisťovne svojim klientom, až po údaje, že niektoré vlády a politické strany vo svete ju prijali do svojich programov na zlepšenie života ľudí v krajine.

   Ak máte záujem dozvedieť sa o Transcendentálnej meditácii viac,  alebo sa ju naučiť praktizovať, môžete mi zavolať na tel. č. 0905/467455 (email: markova@mystique.sk ) a zúčastniť sa informatívnej prednášky o účinkoch TM na človeka, ktorá je zdarma a trvá asi hodinu. Bude mi cťou a potešením stretnúť Vás.
   PhDr. Ľudmila Marková

 

ezgi_bluesep.jpg (1844 bytes)   
      späť    Obsah Časopisu     Ezoterika - Homepage