Ezoterika február 2000 Ján Maliarik:  Breviář / Umění


"Zbožňuj umění, vědu a filozofii
a učiníš veliký pokrok ... "

Pohleďte jen, lidé, jak veledůležité
a významné jsou tyto dva morální
požadavky: stejnoměrné rozdelení statků
a "ahinsa" - nepoškozování, šetření života!!
A aby tato dvojice byla doplněna
na svatou trojici: přiměřeně si vážit,
vysoce ctít a milovat umění, vědu
a filozofii!

Albín Brunovský: Čierna a biela kráľovna

Umělec se musí celý svůj život vzdělávat
na poli umění, učit se a cvičit, aby se stal
umělecky jemnocitným! Morálnost je
tisíckrát vyšší, těžší a jemnější umění!
Spirituálnost milionkrát! Spirituálnost je
Umění!

Dlouho, ano jěště mnohem déle
a mnohonásobněji musí "svaté" umění, věda
a filozofie být úctyplně vzývány, to jest
ideálně milovány -

Kultúrny život - vědecko umělecké vzdělání,
je daleko víc, než všechny přednosti
tělesného života.

Milovat - objímat svého muže a věrně
mu sloužit, to znamená ve hmotném
světě uskutečňovat podstau jeho ducha -
jeho ideje, jeho snahy: i to zanechá v duši
stopy pokroku! Ale milovat, objímat,
zbožňovat umění, vědu a filozofii a věrně
jim sloužit, to zanechá v duši stopy pokroku
tisícnásobně větší.

Realizuje-li žena věrně a oddaně podstatu
ducha svého muže, pokročí sice ve svém
vývoji, ale ještě zůstane služebnou
bytostí. Osvojí-li si sama zbožným
milováním podstatu ducha umění, vědy
a filozofie, vymaní se z této části služebnosti
a sama se stane učitelem, vůdcem, pánem,
inspirátorem: duchovně aktivním
nositelem ideje, jejího zákona a slova.

Čím větší má kdo vzdělání, tím větší
je i jeho lidská duše. Čím všestranněji
je kdo vzdělán, tím složitější je i jeho
lidská duše. Čím důkladnější, jasnější
a určitější je vzdělání člověka, tím silnější,
sebevědomější je i jeho lidská duše.

Umělecké vzdělání budí v lidské duši cit
pro krásu a zjemňuje ji. Filozofické
vzdělání budí v lidské duši zpočátku
obdiv a úžas nad velikostí a vznešeností
lidského vědění a poznání, později
pochybnosti a větší či menší
nespokojenost se stavem věcí
i nedostatečností lidského rozumu a jeho
výzkumů,definic a poznatků.

Kdyby se Slovanstvo stalo vědecko
umělecky vzdělanějším, kulturně
vyspělejším - pravděpodobně by to na čas
zatlačilo jeho spirituálnost. Ale pak by se
po nedlouhé době zase tím uvědoměleji
vrátilo ke své zbožnosti a podporováno
teď i přednostmi a výhodami kultury,
jistě by i prakticky ideálně uskutečnilo
velkou ideu panslavizmu. Ideálněji než
kterákoli jiná rasa. Germánům stojí
v cestě přílišný egoizmus a Románům
bezstatostnost a duševní mělkost.

Při získávání hmotných statků možno
použít násilí nebo lsti, klamu a podvodu.
To je při získávání vědecko uměleckých
pokladů a statků dokonce vyloučeno.

Zbožňuj umění, vědu a filozofii a učiníš
veliký pokrok na cestě k dokonalému
blahu, kam všichni spějeme a jednou také
dospějeme. A to tím rychleji, čím vyšší
božstva, hodnoty, co nejvroucněji
budeme milovat!

 

ezgi_bluesep.jpg (1844 bytes)   
      späť    Obsah Časopisu     Ezoterika - Homepage