Ezoterika február 2000   John Fagan:
  Genetické inžinierstvo
  z pohľadu Natural Law Party

 

John Fagan, Ph.D., je dekanom pregraduálneho štúdia a profesorom molekulárnej biológie na Maharišiho univerzite manažmentu vo Fairfielde, Iowa, USA, kde dostal z federálnych fondov viac ako 2,5 milióna dolárov na vedenie výskumu génovej regulácie a molekulárnych mechanizmov karcinogenézy. Pred tým, než v roku 1984 prišiel na MUM, sedem rokov pracoval v Národnom inštitúte rakoviny ako štipendista a potom získal trvalé miesto vedca s vlastnou výskumnou skupinou. V novembri 1994 sa Dr. Faganovi dostalo medzinárodnej vedeckej a mediálnej pozornosti, keď formálne vrátil grant v sume 614 000 dolárov, ktorý mu bol udelený Národným inštitútom zdravia a stiahol späť návrhy na grant v hodnote ďalších 1,25 milióna dolárov kvôli svojim rastúcim obavám z výskumu aplikácii rekombinantnej DNK. Jasne povedal, že jediný spôsob, ktorým by sa jeho vlastný výskum mohol použiť v medicíne, by bola zmena genetického materiálu v najranejších štádiách života a on sa domnieva, že dosiaľ sa primálo študovali dlhodobé účinky takýchto genetických manipulácií, aby sa opodstatnili tieto aplikácie. Jeho zásadný a odvážny postoj si privolal pochvalu vedcov na celej zemeguli a vytvoril novú vlnu diskusií o potenciálnych účinkoch genetického inžinierstva. V tomto interview Dr. Fagan poskytuje komplexný a aktuálny prehľad genetického inžinierstva a jeho dlhodobých dôsledkov.

Rozhovor s Dr. Johnom Faganom


Spravodajca Strany prírodného zákona (SSPZ): Čo je presne genetické inžinierstvo? Ako funguje?

Dr. Fagan: Genetické inžinierstvo je nová revolučná technológia, ktorá vedcom umožňuje odobrať gény z jedného organizmu a preniesť ich do akéhokoľvek iného organizmu. Gény sú základnou matricou života - sú to biologické štruktúry, z ktorých pozostáva DNK a sú pôvodcom špecifických charakteristických vlastností každého živého organizmu. Prenos génov mení genetický program prijímajúceho organizmu a preprogramováva jeho bunky tak, aby produkovali odlišný materiál, ktorý zase vytvára nové charakteristické vlastnosti vnútri organizmu.
Týmto procesom môžu výskumníci zmeniť charakteristické vlastnosti organizmu na také, ktoré by im lepšie vyhovovali - napríklad môžu vytvoriť paradajky s dlhšou skladovacou dobou alebo sójové bôby, ktoré sú odolné voči herbicídom.

SSPZ: Aké sú klady a zápory tejto technológie? Zdá sa, že vo verejnosti vyvolala búrlivé diskusie.

Fagan: Výskumníci sú veľmi nadšení tým, že genetické inžinierstvo sa môže použiť na dosiahnutie bohatšej žatvy, na vytvorenie výživnejších potravín, na vymýtenie určitých chorôb, a tým na zlepšenie kvality ľudského života na Zemi. Ale v skutočnosti, hoci gény možno v skúmavke presne rozrezať a pospájať, proces ich spájania v živom organizme je mimoriadne nepresný. Tieto manipulácie môžu vyvolať mutácie, ktoré narušujú fungovanie prirodzených génov v organizme. Vložené gény môžu mať tiež nepredvídané vedľajšie účinky: geneticky modifikované potraviny môžu napríklad obsahovať toxíny a alergény alebo môže byť znížená ich výživná hodnota a spotrebitelia už v skutočnosti ochoreli a dokonca zomreli od takýchto toxínov. Navyše, geneticky modifikované organizmy sa môžu rozmnožovať a krížiť s prirodzenou, geneticky nemodifikovanou populáciou, pri čom sa vytvárajú nezvratné biologické zmeny v ekosystéme Zeme.

SSPZ: Predsa sa však zdá, že mnohí zástancovia genetického inžinierstva v ňom vidia ďalekosiahly všeliek na neduhy ľudstva. Ako sa k tomu staviate?
Fagan: Vedec nemôže hovoriť z platformy vedeckej objektivity a prehlasovať, že niečo je všeliečiace alebo “absolútne bezpečné” - a to najmä taká vec ako je genetické inžinierstvo, ktoré skôr manipuluje s izolovanými úrovňami prírodného zákona než by pracovalo na holistickej úrovni prírodného zákona. Ako sme to videli pri nukleárnej energii, energia uvoľnená takýmito manipuláciami môže byť veľmi veľká, a potenciálne nebezpečenstvá sú rovnako veľké. Keď bola vyvinutá nukleárna energia, nikto nevedel, že o niekoľko rokov bude ľudská rasa pod hrozbou vzájomne zabezpečenej deštrukcie. Keď bola nukleárna energia spútaná, aby sa z nej vyrábala elektrina, nikto nevedel, že nám ostanú milióny ton rádioaktívneho odpadu, ktorý ostane vysoko toxický po desiatky tisíc rokov. Nikto to nevedel, ale skočili sme slepo dopredu a vytvorili ďalekosiahle problémy pre nás a pre budúce generácie. Preto pri genetickom inžinierstve, ktoré pôsobí na úrovni základného vzorca života samotného, musíme byť opatrnejší. Trvalo milióny rokov, kým sa život na Zemi vyvinul na vysoko vyvážený dynamický ekosystém so svojimi nespočetnými formami života, ktorý dnes poznáme. Teraz, počas jednej generácie alebo menej, sa väčšina našich dôležitých poľnohospodárskych plodín v dôsledku vedeckého inžinierstva radikálne mení a táto zmena bude mať vážny dopad na ekosystém ako celok, pričom ohrozuje aj ľudské zdravie. Nazdávam sa, že pokiaľ sa nedokáže, že geneticky modifikovaný produkt je bezpečný, je tu vždy určitá pochybnosť - a to je stanovisko moje ako aj Strany prírodného zákona. Chceme, aby sa implementácia genetického inžinierstva riadila rigoróznymi vedeckými normami bezpečnosti.

SSPZ: Existujú nejaké nepriame následky geneticky modifikovaných produktov?

Fagan: Genetické inžinierstvo bude takmer s určitosťou viesť ku zvýšenému chemickému znečisteniu nášho životného prostredia. Napríklad, plodiny, modifikované tak, aby boli odolné voči herbicídom, povedú k tomu, že poľnohospodári strojnásobia používanie agrochemikálií, aby vyničili burinu – čo zhorší znečistenie pôdy a spodných vôd v Amerike. Napríklad chemická firma Monsanto už modifikovala kukuricu, sójové bôby a cukrovú repu, aby boli odolné voči Roundupu, jednému z herbicídov Monsanta. Vedúci pracovníci v priemysle opätovne prehlasovali, že Roundup je neškodný pre živé bytosti a že environmentálne má krátku životnosť. Predbežné štúdie v Dánsku však ukazujú, že Roundup pretrváva v pôde až do troch rokov (a môžu ho teda absorbovať ďalšie plodiny) a iné vedecké fakty naznačujú, že spôsobuje toxické reakcie u poľnohospodárskych pracovníkov, poškodzuje reprodukčné funkcie u cicavcov a škodí rybám, dážďovkám a užitočnému hmyzu.

SSPZ: Nemožno geneticky modifikované organizmy zadržať či už v laboratóriách alebo v skúšobnom prostredí, aby sa nemohli ďalej rozširovať?

Fagan: Áno, ale je ťažké zabrániť úniku takýchto organizmov, aj keď neúmyselnému. Peľ z rastlín sa napríklad prenáša vetrom a hmyzom na susediace polia a do divokého ekosystému, kde môže oplodniť príslušné rastliny - či už poľnohospodárske plodiny alebo divokorastúce rastliny. Týmto spôsobom sa geneticky modifikované gény nevyhnutne zavedú do týchto rastlín. A nikto nemôže s istotou predvídať dlhodobé následky zavedenia nového súboru baktérií, rybích či rastlinných génov do jemnej dynamiky nášho ekosystému. Okrem toho, organizmy, ktoré boli raz geneticky modifikované, sa uvoľňujú do životného prostredia - či už náhodne alebo úmyselne – neexistuje spôsob ako ich privolať späť. Budú sa naveky uchovávať do nekonečna a celé roky budú vzájomne reagovať s mnohými inými génmi a environmentálnymi faktormi. Táto zložitosť interakcií bude mať také následky na ekosystém, ktoré sa jednoducho nedajú predvídať.

SSPZ: Prečo by mal byť tento proces nejako odlišný od prirodzeného výberu alebo metód kríženia, ktoré poľnohospodári už používajú?

Fagan: Zástancovia genetického inžinierstva často tvrdia, že táto technológia je iba prirodzeným rozšírením tradičných metód pestovateľstva a chovateľstva, ktoré sa používali po tisícročia na zlepšenie kvality rastlín a zvierat, ktoré používame ako potravu. V skutočnosti však genetické inžinierstvo preniká prirodzenými reprodukčnými bariérami medzi druhmi, ktoré udržiavajú rovnováhu a integráciu života na Zemi. Tradiční chovatelia môžu skrížiť jeden druh ošípanej s iným, alebo koňa so somárom alebo jeden druh paradajky s iným, ale nemôžu skrížiť paradajku s rybou - príroda nedovoľuje takýto druh genetického kríženia. Pri genetickom inžinierstve však vedci už zaviedli rybie gény do paradajok - a tie paradajky teraz sedia neoznačené na regáloch vášho obchodu s potravinami. Ba čo viac, doslova každá obilovina, strukovina, zelenina a ovocie už boli geneticky modifikované v laboratóriu a priemysel hodlá dostať všetky tieto potraviny na regály potravinárskych obchodov v priebehu najbližších 5 až 8 rokov.

SSPZ: Už ste spomenuli, že v niektorých prípadoch genetické inžinierstvo v skutočnosti poškodilo ľudí. Mohli by ste to upresniť?

Fagan: Pioneer Hybrid International, najväčšia semenárska firma na svete, geneticky modifikovala sójové bôby zavedením génu z brazílskych orechov, aby sójové bôby produkovali úplný proteín. Ale zložka brazílskeho orecha v modifikovaných sójových bôboch vyvolala alergické reakcie u značnej časti populácie, takže firma Pioneer zastavila tento projekt. A keď japonská spoločnosť Šówa Denko geneticky modifikovala prirodzené baktérie, aby mohla efektívnejšie vyrábať potravinový doplnok tryptophan, genetické manipulácie spôsobili, že baktérie produkovali v tryptophane vysoko toxickú látku - látku, ktorá nebola zistená, až kým sa výrobok v r. 1989 nedostal na trh. V dôsledku toho 5000 ľudí ochorelo, 1500 bolo trvalo postihnutých a 37 zomrelo.

SSPZ: Nemala by byť Správa pre potraviny a liečivá zodpovedná za monitorovanie týchto nových potravinových článkov a testovanie ich bezpečnosti?

Fagan:
Áno, ale súčasné predpisy sú príliš slabé, aby zabezpečili bezpečnosť. Keďže sa súčasný proces genetického inžinierstva nedá dobre kontrolovať, malo by význam vyžadovať starostlivé otestovanie geneticky modifikovaných potravín skôr ako sa dostanú na trh. Ale bežné testovanie je jednoducho nepostačujúce na to, aby sa zistili neočakávané alergény a toxíny, ktoré by mohli vzniknúť genetickými manipuláciami. Okrem toho, ako poukázal úvodný článok v časopise New England Journal of Medicine, je v súčasnosti testovanie geneticky modifikovaných látok do veľkej miery dobrovoľné - u viac ako 90% geneticky modifikovaných potravín sa nevyžaduje, aby boli testované predtým ako sa dostanú na trh. V dôsledku toho detaily testovacích programov zostávajú predovšetkým v rukách tých, ktorí ich vyvinuli, teda v biotechnologickom priemysle. Nechali sme tu líšku, aby strážila kurník. Ale nemyslím si, že investori chcú návratnosť takých investícií, ktorým padne za obeť zdravie a bezpečnosť ich detí a najbližších, a genetické inžinierstvo vystavuje riziku našu bezpečnosť a istotu na tejto úrovni. Biotechnologické spoločnosti a naša vláda nás všetkých zaťahujú do obrovského nutričného experimentu, experimentu globálnych rozmerov, ktorý je hnaný komerčnými a politickými silami a toto sa odohráva bez nášho vedomia alebo súhlasu.

SSPZ: Ako by ste riešili tento problém s vládnymi predstaviteľmi?

Fagan:
Zákonodarcovia a vládni predstavitelia sú vždy bez rizika, keď pri svojich rozhodnutiach vychádzajú z prísnych vedeckých faktov, ale je potrebné, aby si uvedomili životné prostredie, v rámci ktorého daný vedec pracuje. Ak vedca platí biotechnologický priemysel - a tak je to u väčšiny molekulárnych biológov priamo alebo nepriamo - je pre neho veľmi ťažké byť vedecky nepredpojatým a podať vyvážené hodnotenie tejto technológie. A stratégia vzťahov s verejnosťou v biotechnologickom priemysle sa zameriava na chlácholenie obáv a potlačenie vecí v zárodku skôr ako sa začne plnoprávny dialóg; ich experti zvyčajne hovoria, že technológia je príliš zložitá na to, aby ju náležito zhodnotili či už zákonodarcovia alebo verejnosť. Bez dialógu širokej verejnosti o tejto alebo akejkoľvek inej novej technológii bude však implementácia technológie nevyvážená. Takže tí, ktorí o veciach rozhodujú, by mali mať prístup k širokému spektru vedeckých expertíz, aby sa zabezpečilo, že dostanú vyvážené informácie zo všetkých strán. Ale problémy, súvisiace s tým, čo nazývam hazardnými technológiami sú v skutočnosti symptómami hlbšieho spoločenského problému - a to predvídavosti ľudstva, jasnosti myslenia ľudí, kolektívneho vedomia našej spoločnosti. Povrchové problémy a krízy sa budú vynárať znova a znova až kým neuskutočníme verejný dialóg k tejto hlbšej úrovni a nevyriešime základný problém. A toto je predstava Strany prírodného zákona – riešenia vychádzajúce nielen z povrchnej úrovne analýzy, ale z hlbšej úrovne, ktorá sa dostáva k jadru veci.

SSPZ: Aké opatrenia by ste navrhovali na ochranu spotrebiteľov?

Fagan:
Ja, spolu so Stranou prírodného zákona a organizáciou Matky za prírodný zákon chceme, aby sa implementácia genetického inžinierstva riadila skôr vedou ako ekonomikou alebo politikou. Preto zastávame toto stanovisko:
- po prvé, vyžadujeme viac testovania bezpečnosti - prísnejšie, objektívnejšie, vedeckejšie testovanie biologicky modifikovaných organizmov, najmä potravín.
- po druhé, vyžadujeme prinajmenšom povinné označovanie všetkých geneticky modifikovaných potravín, pretože spotrebitelia majú právo vedieť, čo jedia - najmä keď tu existuje určité riziko. Aj keď sa geneticky modifikované potraviny testujú prísnejšie, vždy tu bude prítomné určité zbytkové riziko a spotrebitelia by mali mať právo vybrať si, či to chcú alebo nechcú riskovať.
- po tretie, ako nápravné opatrenie vyžadujeme zákaz akýchkoľvek výrobkov, ktoré sú v súčasnosti na trhu, ktoré neboli primerane testované. Chceme, aby boli tieto výrobky odstránené z trhu až kým sa nepotvrdí, že sú bezpečné.
- po štvrté, pokiaľ ide o životné prostredie, požadujeme zákaz akéhokoľvek používania genetického inžinierstva v poľnohospodárstve alebo v ktorejkoľvek inej oblasti, ktoré by mohli mať za následok zavedenie geneticky modifikovaných organizmov do ekosystému.

SSPZ: Ako sa môžu dnešní spotrebitelia vyhnúť tomu, aby nekonzumovali geneticky modifikované potraviny, keď tieto potraviny nie sú označené?

Fagan: Toto je kritická otázka. Jeden spôsob by bol vyvarovať sa každej potraviny, o ktorej sa vie, že bola geneticky modifikovaná. Ale sója je prítomná v 60% spracovávaných potravín, obilie je rovnako všadeprítomné a olej z repky olejky je dosť bežný - a všetky boli modifikované. Takisto zemiaky, paradajky a žltá tekvica ako aj enzýmy a hormóny používané pri ošetrovaní kráv, ktoré tým pádom skončia v mlieku. Zoznam pokračuje ďalej a ďalej. Takže vystríhanie sa genetického inžinierstva týmto spôsobom nie je v skutočnosti praktické.
Vďaka úsiliu Strany prírodného zákona a iných organizácií, organické produkty sú v tomto ohľade stále bezpečné - nemajú geneticky modifikované zložky, pretože tí, ktorí vydávajú osvedčenia pre organické produkty to vyžadovali. Ale organické potraviny sú drahé. Takže ako dočasné opatrenie, množstvo výrobcov potravín vyvíja série výrobkov, o ktorých vydajú osvedčenia, že nie sú geneticky modifikované. V priebehu budúceho roka môžete očakávať, že na regáloch vášho obchodu s potravinami uvidíte potraviny, ktoré majú malú nálepku s textom “geneticky nemodifikované”. Ale inak je to riskantné. Skutočne potrebujeme povinné označovanie týchto potravín.

SSPZ: Nedávny prieskum verejnej mienky Novartis, o ktorom bola zmienka v New York Times ukázal, že väčšina Američanov chce, aby geneticky modifikované potraviny boli označované. Ale takmer rovnako veľké množstvo opýtaných sa nazdávalo, že tieto potraviny sú bezpečné.

Fagan: v prieskume Novartis bolo uvedené, že 93% Američanov chce, aby geneticky modifikované potraviny boli označované. Nedávny prieskum verejnej mienky v Spojenom kráľovstve potvrdil tieto zistenia: 87% občanov Spojeného kráľovstva chcelo označovanie. A zatiaľ čo je pravda, že väčšina Američanov má otvorenú myseľ, pokiaľ ide o geneticky modifikované potraviny, skutočnosť, že Američania chceli, aby tieto potraviny boli označované a že viac ako polovica z nich mala otázky ku genetickému inžinierstvu, naznačuje znepokojenie u obyvateľstva kvôli bezpečnosti týchto potravín. A je to oprávnené znepokojenie. Keď zmeníte prírodu na tejto hlbokej úrovni genetických vzorcov, jednoducho nemôžete predvídať a kontrolovať výsledok týchto zmien. Potrebujeme viac kontroly, aby sme tieto výsledky urobili bezpečnejšími.

SSPZ: Aký postup by ste odporúčali tým, ktorí by chceli pomôcť zmeniť verejnú politiku ohľadne geneticky modifikovaných potravín?

Fagan: Komunikáciu. Pohovorte si s vedúcim vášho potravinového obchodu a spýtajte sa ho, či sú tamtie paradajky geneticky modifikované. A ak povie, “Nuž neviem”, potom ho požiadajte, aby to zistil. Povedzte mu, že nechcete geneticky modifikované potraviny a povedzte mu, že ostatní zákazníci sa tiež kvôli tomu znepokojujú. Napíšte listy do reťaze potravinových obchodov vo vašej oblasti a požiadajte ich, aby sa vyhýbali geneticky modifikovaným potravinám. Spýtajte sa ich, aká je politika v tejto oblasti a či by k tomu nezaujali stanovisko. Napíšte vašim zákonodarcom - vašim senátorom, vašim zástupcom a povedzte im, že si robíte starosti kvôli tomuto problému. Napíšte komisárovi zo Správy pre potraviny a liečivá a povedzte mu, že jeho úrad si nevykonáva náležite svoje povinnosti - že spotrebitelia by mali vedieť o genetickom inžinierstve a že testovanie bezpečnosti by malo byť prísnejšie. Pri aktivitách ako sú tieto, je samozrejme vždy dôležitá koordinácia. Strana prírodného zákona sa zaoberá týmto problémom ako aj organizácia “Matky za prírodný zákon” a množstvo iných sympatizujúcich skupín. Zapojte sa do nich. Venujte tomu určitý čas. Choďte tam a pomôžte im telefonovať alebo zorganizujte tlačovú konferenciu a budete vidieť, čo z toho bude. Zavolajte do vašej miestnej rozhlasovej stanice a zarezervujte si určitý časový priestor, aby niekto znalý veci v tejto otázke prehovoril k rozhlasovým poslucháčom. Vždy môžeme poslať zástupcov Strany prírodného zákona alebo skupiny “Matky za prírodný zákon”, aby prehovorili - a niekedy som k dispozícii aj ja - tak sa dajte do toho.

 

ezgi_bluesep.jpg (1844 bytes)   
      späť    Obsah Časopisu     Ezoterika - Homepage