Ezoterika  december ´99   Zlatica:
  Numerologický profil roka 2000

 

V súčasnosti sa nachádzame v období, kedy nastáva prelom tisícročí. Denne sme svedkami polemík, či je rok 2000 skutočne prvým rokom ďalšieho tisícročia, alebo je ním až rok 2001. Objavujú sa správy, že v treťom tisícročí kvôli časovým posunom vlastne už zopár rokov žijeme. Pričom počiatočné roky sa rôznia. Nech je to už tak či onak, z hľadiska Numerologie je rok 2000, do ktorého za pár dní vstupujeme, prelomovým. Je prvým oficiálnym rokom po 1000 rokoch, kedy ľudstvo nebude neprestajne ovplyvňovať vibrácia nezávislej 1, a nastúpi éra intuitívnej 2.

 

1 zobrazuje mužský princíp, ambicióznosť a túžbu po úspechu. Predstavuje ego, ktoré vďaka svojmu rozhodnému prístupu k veciam dokáže pritiahnuť vedúce postavenie. Ak sa však niečo nepodarí človek má sklon stať sa veľmi nespravodlivým. 1 zodpovedá Slnku, ktoré je charakterizované silou, individualizmom, sebavedomím a autoritatívnosťou.

 

2 charakterizuje takt a diplomacia. Zodpovedá Mesiacu, ktorý podporuje predstavivosť, vnímavosť, premenlivosť ale aj vrtkavosť. 2 sú priateľské, ľahko nadväzujúce rôzne kontakty a keďže zobrazujú princíp „my“, úspech dosahuje len vtedy, ak spolupracuje s inými. Láskavosť, pôvab, radosť, optimizmus umožňuje dobré vzťahy, ktoré sú v popredí. Dokáže vzbudiť zápal, vzkriesiť podvedomú energiu, nič nezískava silou, všetko prichádza akoby samé.

 ezgi_m1299_1_1_2000.gif (9520 bytes)

Z hľadiska numerologickej mriežky je rok 2000 veľmi zaujímavým, lebo čísla sú sústredené do jednej časti mriežky a zvyšná časť vo väčšine dní zostáva prázdna. Tieto prázdne políčka vytvárajú roviny. Doteraz sa objavovala najmä v posledných rokoch Rovina senzitivity /bez 2-5-8/, ktorá sa už vyskytovať nebude. Prázdna Rovina senzitivity hovorí o zraniteľnosti, pretože podnecuje preciťovanie vlastných citov veľmi hlboko. Prejde dlhá doba pokiaľ zabudnete na spôsobené krivdy a to v rokoch kedy sa vyskytovala a to aj ak ju naviac máte aj vo svojom dátume narodenia. V oblastiach, ktoré Vám spôsobujú neistotu, sme si často výroky iných brali moc osobne. Keď sa pod jej vplyvom rozhodne niekto vypustiť svoju potlačenú citovú energiu, podobá sa to výbuchu sopky. Ak túto energiu vloží do práce a splynie s ňou, nájdete svoj recept na veľkosť. Inak hrozia konflikty s okolím.

 

Rovina Saturnu /bez 4-5-6/ a Rovina vízie /bez 3-5-7/ sa budú vyskytovať aj naďalej. Rovina Saturnu učí prostredníctvom stálych zmien a nepriazne osudu trpezlivosti a vytrvalosti. Prináša niekedy veľmi surové a tvrdé zážitky v oblasti zdravia, najrôznejších medziľudských vzťahov, alebo finančnej neistoty a preveruje schopnosť vyrovnať sa s neskorším nadbytkom. Akoby ľudí niečo vťahovalo do situácií, ktoré budú skúškou trpezlivosti a vytrvalosti. Táto rovina Vás môže posilniť, ale sila nepatrí k vlastnostiam, ktoré by ľudia dostávali zadarmo. Ako budete na tieto problémy reagovať vlastne určuje Váš ďalší pokrok. Je vhodné si všetko dôkladne plánovať.

 

Rovina vízie /bez 3-5-7/ dáva schopnosť naučiť sa vidieť dopredu v miere, ktorá ďaleko presahuje to, čo by prevažná väčšina považovala za normálne. O svojich schopnostiach nemusíte mať ani zdanie a predsa ju intuitívne využívate. Táto rovina to pomáha ľuďom pochopiť. Môže sa prejavovať formou opakovaných snov alebo predtúch. Prostredníctvom tejto roviny si za svoj cieľ staviate ideály, za ktorými kráčate a ktoré by mali ožarovať všetko Vaše počínanie. Dáva neuveriteľnú emocionálnu silu a odvahu, aj keď to na prvý pohľad nemusí byť zjavné. Úlohou tejto roviny v živote je pochopiť dar intuície a v súvislosti s dominantnou 2 najmä v oblasti vzťahov k najbližším.

 

Rovinami, ktoré sa v tomto storočí nevyskytujú sú Rovina inšpirácie /bez 3-6-9/ a Rovina oddanosti veci /bez 7-8-9/. Rovinu inšpirácie treba chápať ako možnosť nadobudnúť neočakávané vnuknutia a možnosť preniesť do reality geniálne myšlienky. Táto rovina je skôr zameraná na myslenie, ktoré súvisí s umením a vytváraním nových vecí. Túto rovinu malo veľmi veľa umelcov z 19. storočia. Rovina oddanosti veci vyžaduje celého človeka, teda to, aby ste svoj celý život podriadili určitému cieľu. Podnecuje túžbu uskutočniť veľké sny, alebo zasvätiť život niečomu veľkému. Ľudia s touto rovinou sa predovšetkým venovali vedeckému bádaniu.

 

V dňoch, ktoré budú úplne postrádať 1 sa vyskytnú roviny – Rovina postrehu /bez 1-4-7/ a Rovina rozvoja /bez 1-5-9/. Rovina postrehu bude umožňovať postrehnúť detaily bez zbytočnej analytickej úvahy. Ľudia budú prisudzovať menší význam veciam hmotnej a svetskej povahy. Skrýva v sebe poznanie, ktoré dlho zostalo skryté. Rovina rozvoja znamená pozvoľný vývoj v duchovnej oblasti. Vývoj sa bude rozhodne uberať mierumilovnejším smerom.

 

Takže, aký bude rok 2000?

Ak si sľubujete, že zmenou základnej číslice v dátume roka, akoby šibnutím čarovného prútika zmiznú všetky starosti a trápenia, tak také jednoduché to zase nebude. Tento rok prináša viac citu a vciťovania sa do myslenia druhých. Keďže sa už nebude vyskytovať permanentne číslo 9, nebudeme sa toľko trýzniť ustavičným analyzovaním, ktoré nás stresuje a núti k neustálej myšlienkovej aktivite, často prináša aj bolesti hlavy. Udalosti však aj naďalej budú podrobovať skúške našu trpezlivosť a vytrvalosť. Čoraz viac ľudí si začne uvedomovať svoje mimozmyslové vnímanie. Menej sa budeme snažiť vlastniť veci alebo ľudí a viac ich budeme chápať. Z hľadiska čínskeho lunárneho kalendára to bude rok Draka, ktorý so sebou prinesie neskrotného ducha a nadmernú energiu konať veľkoryso. Počas tohto roka sa zveličia rovnako úspechy ako neúspechy, takže buďte opatrní. Drak vie spôsobiť viac pohrôm ako roky zastúpené inými zvieratami čínskeho lunárneho kalendára.

 

Všetko dobré do ďalšieho roka praje Zlatica.

    Slovenska Numerologia
   Manic Trade - P.O.BOX  18
 957 04 Banovce n/Bebravou
 tel. 0905 - 329 349
email : zlatica@numerologia.sk
www.numerologia.sk

 

 

ezgi_bluesep.jpg (1844 bytes)   
      späť    Obsah Časopisu     Ezoterika - Homepage