Ezoterika august 2000 Za humorom po internete:
Pápež a šames

 

Pri potulkách Internetom narazíme aj na stránky zamerané na pobavenie čitateľov. Dobrý vtip vždy skrýva hlbokú múdrosť...

 

   Pred mnohými rokmi, niekedy v stredoveku, požadovali od pápeža jeho radcovia, aby vypudil Židov z Ríma. Tvrdili, že je krajne nevhodné, aby títo ľudia žili len tak v samom centre katolíckej cirkvi. Netrvalo dlho a bol vydaný výnos o povinnom vysťahovaní sa z mesta, čo Židov veľmi vydesilo, lebo vedeli, že nech by sa ocitli kdekoľvek, mohli by očakávať len horšie zaobchádzanie. A tak prosili pápeža, aby ešte raz zvážil platnosť výnosu.

   Pápež, muž so zmyslom pre spravodlivosť, ponúkol čestné riešenie - nech si Židia so svojho stredu vyberú jedného, ktorý sa s nim pustí do pantomimickej diskusie. Ak ich ”hovorca” vyhrá, môžu Židia zostať.

   Židia sa zišli a zvažovali ponuku. Odmietnutie by znamenalo odchod z Ríma. Prijatie zase istú porážku, veď kto by mohol vyhrať debatu, v ktorej je pápež účastníkom a sudcom zároveň. Ale keďže nemali na výber, tak prijali. Len bolo celkom nemožné nájsť niekoho, kto by sa dobrovoľne stretol s pápežom. Mať na svojich bedrách osud všetkých Židov, to bolo viac, než bol ktokoľvek schopný uniesť.

Keď miestny šames (ten, ktorý upratoval) zistil, čo sa deje, ponúkol sa rabínovi sám. ”Nezmysel,”- reagovali ostatní rabíni. ”Z nás nikto nie je ochotný ísť, tak buď to bude on alebo nikto!,”- rozhodol najvyšší rabín. A tak pre kritický nedostatok dobrovoľníkov bol k debate určený šames.

   Určený deň sedel pápež na tróne obklopený kardinálmi, biskupmi, kňazmi a veriacimi. Dostavila sa aj židovská delegácia v čiernych habitoch, s dlhými bradami a šamesom uprostred. Debata začala. Pápež obratne zdvihol jeden prst a prešiel ním celé nebo. Šames pohotovo a dôrazne namieril prst proti zemi. To, ako sa zdalo, pápež nečakal. Ešte oveľa obradnejšie zdvihol pápež prst a držal ho neústupne pred šamesovou tvárou. Nato šames zdvihol tri prsty a držal ich pred pápežom nemenej pevne. Pápež žasol. Potom vsunul ruku do svojho rúcha a vytiahol jablko. Šames neváhal, siahol do svojho rúcha a vytiahol plátok macesu. Vzápätí pápež vyhlásil: ”Zástupca Židov vyhral. Výnos o vysťahovaní je týmto zrušený.”

   Židovskí vodcovia rýchlo obstúpili svojho šamesa a viedli ho preč. Užasnutí kardináli, biskupi a veriaci sa nahrnuli okolo pápeža: ”Čo sa stalo, Vaša Sviatosť! Neboli sme schopní sledovať tie rýchle údery a výpady vašej debaty.” Pápež si zotrel z čela pot a povedal: ”Ten muž je vynikajúci teológ a geniálny diskutér. Najprv som prešiel prstom po oblohe, čím som vyjadril skutočnosť, že celý svet patrí Bohu. On mi pripomenul prstom namiereným k zemi, že je tu miesto zvané peklo, kde má najvyššiu moc diabol. Potom som
zdvihnutím jedného prsta vyjadril, že Boh je len jeden a on mi tromi prstami ukázal, že tento Boh sa prejavuje rovnakým dielom v troch osobách. Tak som sa rozhodol zmeniť tému a vytiahol som jablko, aby som vyjadril, že podľa najnovších názorov je zem guľatá a on vytiahol bez zaváhania plátok bieleho chleba, aby mi pripomenul, že podľa Biblie je zem plochá. Musel som uznať jeho víťazstvo.”

To už Židia dorazili do synagógy a ešte stále ohromení sa pýtali šamesa, čo sa vlastne stalo. ”Boli to samé blbosti!”- začal. ”Tak najprv pápež urobil rukou pohyb, že všetci Židia musia ísť z mesta preč. Tak som ukázal prstom dole, aby bolo jasné, že sa nemienime pohnúť z miesta. Potom zdvihol prst hore, akoby mi hrozil, že si veľa dovoľujem, tak som mu ukázal tri, aby vedel, že on si dovoľuje trikrát toľko, keď nás despoticky vyháňa z mesta. A potom vidím, že si vyťahuje desiatu, tak som si vytiahol svoju.”

 

ezgi_bluesep.jpg (1844 bytes)   
      späť    Obsah Časopisu     Ezoterika - Homepage