Ezoterika august 2000 Dalajlámovo posolstvo
k novému miléniu

 

N Á V O D      P R E    Ž I V O T

1. Zoberte do úvahy, že veľká láska a veľké skutky zahŕňajú veľké riskovanie.
2. Keď prehráte, nepríďte o ponaučenie prečo.
3. Držte sa troch R:
     Rešpektu voči sebe.
     Rešpektu voči ostatným a
     Zodpovednosti za všetky svoje činy.
4. Pamätajte si, že nedostatie toho, čo chcete, je niekedy skvelý zásah šťastia.
5. Naučte sa pravidlá, aby ste vedeli, ako ich správne porušiť.
6. Nedovoľte, aby malé nezhody zranili veľké priateľstvo.
7. Keď si uvedomíte, že ste urobili chybu, urobte okamžité kroky k jej náprave.
8. Každý deň strávte nejaký čas osamote.
9. Otvorte svoju náruč zmene, ale nevzdajte sa pri tom svojich hodnôt.
10. Pamätajte, že mlčanie je niekedy tá najlepšia odpoveď.
11. Žite dobrý, čestný život. Keď potom zostarnete a budete sa dívať späť, budete sa môcť tešiť z neho druhýkrát.
12. Milujúca atmosféra vo vašej domácnosti je základom vášho života.
13. Pri nezhode s vašimi milovanými riešte iba prítomnú situáciu. Nevynášajte na svetlo minulosť.
14. Zdieľajte svoje poznatky. Je to spôsob, ako dosiahnuť nesmrteľnosť.
15. Buďte jemní k Zemi.
16. Raz do roka sa vyberte niekam, kde ste nikdy predtým neboli.
17. Pamätajte si, že najlepší vzťah je ten, v ktorom vaša vzájomná láska je väčšia ako vaše vzájomné potreby.
18. Posudzujte svoj úspech tým, čoho ste sa museli vzdať, aby ste ho dosiahli.
19. Pristupujte k láske a vareniu s hravou bezstarostnou odovzdanosťou.

 

ezgi_bluesep.jpg (1844 bytes)   
      späť    Obsah Časopisu     Ezoterika - Homepage