Ezoterika apríl 2000   Miroslav Šido:
  Zenové základy duchovného rozvoja

 

1. Správne rozhodnutie a postoj.
2. Statočnosť, vo všetkých podobách.
3. Všeobjímajúca láska, dobrosrdečnosť voči ľuďom.
4. Správne chovanie, pravdivosť.
5. Úplná úprimnosť.
6. Česť.
7. Oddanosť, lojalita.


Dokukodó čo v preklade znamená Ide sám, chodí sám, poukazuje na ďaľšie veci pre ktoré by sa mal rozhodnúť človek hľadajúci osvietenie:

1. Neprotiv sa tradíciám. Pokiaľ nepochopíš gestá a správanie sa predkov, opakuj a uvedomuj si ich. Ak chceš urobiť krok vpred musíš pochopiť tradície a myslenie predchodcov.

2. Nevyhľadávaj rozkoše. Stále túžime niekoho vlastniť, chceme sa stať lepšími ale nehodláme sa zbaviť ega. Je treba pracovať aby sme pomáhali iným, byť vďačný tým ktorí nám pomáhajú a slúžiť iným aby sme pri dávaní zabudli na seba.

3. Zostaň nestranný aj uprostred mnohosti javov. Nenechaj sa ovplyvniť ani rozptýliť, keď niečo robíš je to preto že to chceš ty a nie niekto iný.

4. Ber druhých vážne a seba s humorom. Keď sa ti niečo nepodarí, sťažuješ sa a ľutuješ sám seba, je to preto že seba berieš vážne a iných na ľahkú váhu.

5. V živote po ničom netúž. Chcieť niečo je premárnený čas, ktorí sa dá využiť rozumnejšie.

6. Nezáviď druhým v dobrom ani v zlom.

7. Neľutuj čo si urobil. Ak zvíťazíš si najlepší ak prehráš znamená to že je niekto lepší. A to je dobre.

8. Nech je tvoja cesta akákoľvek, nesťažuj si, veď nevieš či si ju neopustil. Celý svet je žiarivá perla, čo je teda krajšie ako svet ? Svet je ilúzia a realita prepletená k nerozoznaniu.

9. Neohováraj a nekritizuj seba ani druhých. Prišiel človek k Budhovi a vraví : Pijete saké, hovoríte s prostitútkami a bedármi, nie ste svätec. Budha sedel pokojne a keď skončili povedal: Doniesli ste mi vašu kritiku, ďakujem vám za ňu, ale môžete si ju zobrať späť, nepotrebujem ju.

10. Nemaj srdce plné nenávisti ale ani lásky. Poklad, duchovný či skutočný je poklad v mysli a nie preto že je poklad.

11. Netúž po hmotných statkoch. Všetko je ničota, to čo ostáva je v nás.

12. Nevešti sám sebe. Nestaraj sa čo príde, ono ak má sa dostaví aj napriek tvojej snahe. Nie je podstatná budúcnosť ani život, podstatný je jedinec.

13. Neboj sa smrti. Prichádzame nevedomí. Ak však všetko vedomie pochádza z vonku, kto sme my ? Smrť je len návratom.

14. Cti si bohov, svätcov ale nebuď na nich závislí. Kto som aby som stále volal na pomoc bohov ? Prevziať zodpovednosť za seba, stať sa pokorným a zharmonizovať sa s Vesmírom.

15. Aj keď zavrhneš svoje telo, nezavrhni svoju česť. Neruš svojou prácou iných, tí čo chcú, ohlásia sa sami.

16. Cti si svoje telo. Je to tvoj dočasný domov, tak ako sa staráš o dom tak sa staraj aj o seba.

17. Nezrádzaj svoj osud a svoju cestu. Nie je dôvod vzdávať sa pred bojom.

Tvoj životný postoj v bežnom živote a v extrémnych situáciách sa nesmie odlišovať. Postav sa situácií bezstarostne s duchom vnímavým a pritom nezaujatým. A keď je tvoj duch pokojný, nenechaj telo relaxovať, a keď ho necháš, nenechaj ho zľahostajnieť. Musíš kultivovať svoju múdrosť a svojho ducha. Rozlišuj medzi dobrom a zlom ale neber ich oddelene. Študuj všetko, nevieš čo kedy budeš potrebovať.

 

ezgi_bluesep.jpg (1844 bytes)   
      späť    Obsah Časopisu     Ezoterika - Homepage