Ezoterika apríl 2000   Peter Filo:
  Trehor - „Dialóg pomáha byť najmúdrejším"
  alebo mágia čísla „4"

 

TREHOR
výňatky z bohatého životného cyklu

Táto osoba je dodnes veľmi tajuplná a pri analýze jeho miest pôsobenia sme dospeli jednoznačne k záveru, že Trehor žije, alebo aspoň pozná techniku cestovania v čase. Je to veľmi pravdepodobné, keďže patrí k objaviteľom hraníc vesmíru. Navyše sme zistili, že iná, rovnako mystická postava - Saint Germain - ktorý tiež ovládal techniku putovania v čase, je pravdepodobne priamym potomkom Trehora.
Aj keď sme na Trehora narazili najprv na Slovensku vďaka legende o poradcovi a blízkom priateľovi Márie Terézie, ďalšie známe kroky Trehora nás zaviedli aj do iných oblastí sveta. Napríklad v Bretóňsku je najväčšia katedrála zasvätená nášmu učencovi. Dodnes patrí k obľúbeným miestam stretávania sa duchovných a ctiteľov nádherných fresiek, ktoré údajne v 18. storočí navrhol a realizoval Trehor sám.
Ďalšie miesto Trehorovho pôsobenia je ešte mysterióznejšie. Nachádza sa v severnom Švédsku a to presne na mieste, kde v r. 1969 a 1973 dvakrát zaznamenali kontakt s UFO a jeho posádkou.
A ešte je tu oblasť Tibetu, kde približne v 13. storočí zriaďuje Trehor svoju najväčšiu enklávu. Dnes v tejto oblasti, veľkej asi ako stredné Slovensko sa nachádza jedna z najznámejších buddhistických škôl - Trehor college. Samotnému učencovi je zasvätený Trehor House. V tejto oblasti sa narodilo a študovalo viacero významných buddhistických pohlavárov.
Pátranie po Trehorovi nie je uzavreté. Najnovšia, ešte neznáma a neprebádaná stopa nás vedie na juh. Iste, akékoľvek poznatky o jeho prítomnosti alebo pôsobení radi privítame na kontaktoch nášho klubu.

Príbeh samotného Trehora je stále zahalený tajomstvom, pritom je pomerne dlhý, pokračuje niekoľko storočí a ešte neskončil. K dielam tohto učenca patrí teória hraničnosti vesmíru, (s podtitulom teória záhrobia), teória vzniku Slnečnej sústavy, rôzne vedecké články, návody, divadelné hry a pod.
Jeho hlavné dielo, kniha DAFIA ktorú teraz dešifrujeme, obsahuje celú genézu vývoja hmoty až po jej formovanie sa do zložitých štruktúr živých organizmov. Výsledkom tejto štúdie je podstata vzťahov medzi živými bytosťami, teda aj medzi ľuďmi a veľmi rukolapne nám ponúka návody na riešenie každodenných problémov v tejto sfére.
Kým sa k tejto, v svoje podstate síce jednoduchej, ale pre výklad pomerne zložitej téme prepracujeme, pozrime sa najprv na základný symbol Trehorovej filozofie, ktorým je princíp čísla štyri a dialóg, ako jeho najpotrebnejší dôsledok pri živote v spolku.
V uvedenej knihe sa Trehor opiera o číslo štyri, ako základný princíp hmoty. Podľa tohto kľúča definuje aj štruktúru ľudskej civilizácie a naznačuje optimum pri zložitosti vzťahov. Skupinu vždy tvoria aspoň dvaja, optimálna skupina sú dva páry. Dva páry sú súčasne aj najdynamickejším útvarom. Takýto pár potom definuje, ako zložku štyroch pozícií, ktoré zaujímajú členovia skupiny.
Podobný princíp sa uplatňuje aj pri analýze osobnosti. Tu je k dispozícii jednoduchá symbolika, na základe ktorej je možne previesť vlastnú analýzu, teda zjednodušený spôsob sebapoznania. Toto je nevyhnutné, ak vstupujeme do akejkoľvek formy vzťahu, či osobného, pracovného alebo spoločenského. Podľa vlastnej analýzy, ako aj podľa poznania princípu samovoľnej organizovanosti skupiny, môžeme jednoznačne predpovedať, ako sa budeme v skupine vyvíjať, aká bude v nej naša pozícia, ako sa budú správať aj ostatní členovia skupiny.
Takýmto spôsobom môžeme analyzovať aj ďalšie formy rôznych spolkov, na rôznych úrovniach a veľkosti. Vďaka pomerne jednoduchej metóde sa tak dokážeme prepracovať k dobrým individualistom - organizátorom rôznych skupín, alebo formovať v sebe kvalitného tímového hráča.
Ďalšou oblasťou aplikácie metódy dafia je povedzme formovanie vzťahov v rámci rodiny a to aj z pohľadu jej perspektívneho vývoja. Dnes ešte nie je celkom jasné, aká forma elementárnej zložky spoločnosti bude v budúcnosti. Ostaneme pri rodinách, alebo iba totálne právne chránených jednotlivcoch, alebo budeme zakladať komúny alá hippies. Tu je pomerne veľký priestor pre aplikáciu uvedených poznatkov.
Samozrejme, tak ako iné duchovné metódy, aj táto vyžaduje bližšie poznanie. Vzhľadom na svoju jednoduchosť je prístupná širokej verejnosti a použiteľná v každodennom živote, lebo nám pomáha vidieť viditeľné a počuť počuteľné, hoci práve tieto veci neraz nevidíme a nepočujeme.


Trehor Klub - Ing. Peter Filo
tel: 0905 431 808, e-mail: trehor@netax.sk

 

ezgi_bluesep.jpg (1844 bytes)   
      späť    Obsah Časopisu     Ezoterika - Homepage