Ján Babiar:  Ezoterická fotografia


       

   Staré Grécko nám dalo pojmy, ktoré dodnes nedávajú mnohým spávať. V Bratislave len skončil Festival Ezoteriky a už tu máme Ezoterickú fotografiu. Čo to ale je tá ezoterika? Grécky jazyk dodnes hovorí o tom jasne: Je to hľadanie a nachádzanie vnútornej Zeme - domova našej duše, vnútorného Ja.
  
     

   Aký to má súvis s takou zdanlivou technickou disciplínou, akou je fotografia? Museli by sme o tom dlho hovoriť, ale skúsim to úplne jednoducho: Fotografujeme len to, čo vidíme. A vidíme to, čo už máme kdesi v duši. Dobrý fotograf stlačí spúšť vtedy, keď cíti, že to, čo vidí cez objektív, sa práve stotožnilo s niečím nevysloviteľným, čo má v duši.

   V Orfickej tradícii starého Grécka sa objavili okolo r. 800 pr. n. l. tri božstvá: Chaos, Gaia a Eros.   Podobne ako je to v indickej mytológii i keď s inými postavami, spomenuté tri božstvá sú tromi kozmickými princípmi.  Chaos je princíp Neba, Gaia je princíp Zeme a Eros je princíp Ducha. Tvorivé napätie medzi Nebom a Zemou je rozhovorom medzi Dušou a Telom doplneným iskrivým vedomím Ducha. Počet listov na strome, tvar snehovej vločky, tvar príbojovej vlny, odtlačok palca, letmý bozk milencov, neopakovateľný východ slnka, všade je tvorivá nepravidelnosť a skrytý rád - poriadok. A za všetkým vnímame rozhovor týchto troch božstiev.
  

       
  
Všade je aj pôsobenie mužského a ženského princípu. Príroda ale nevyvyšuje mužský ani ženský princíp. Ak by príroda nasledovala človeka v jeho "mužskom" snažení, asi by sme nevychádzali z hrôzy. Každé ráno i večer by sme sledovali neúprosný kozmický boj Dňa s Nocou o vládu. Nič takého sa nedeje. Každý večer Deň s majestátnym pokojom odovzdáva vládu Noci a každé ráno zas ona Dňu. A tento majestát sa na Zemi odohráva nepretržite v každej sekunde už miliardy rokov. K plodom orfického stromu v súčasnej kultúre patrí aj fascinujúca hypotéza o Gai - živej planéte. Buďme všímaví k tichým hlasom a obrazom, ktoré nám predkladá ona, duchovia, božstvá, ctime a ochraňujme všetky živé bytosti ale i výtvory prírody, opať sa naučme radovať z každého okamžiku dňa.

   Vnímavé oko, citlivé srdce, trpezlivosť a pohotovosť urobila z fotoaparátu Janka Babiara magický prístroj, schopný zachytiť a ukázať veci a diania, ktoré bežne nevnímame, nevidíme. Fantastické západy a východy slnka, ktoré narúšajú naše bežné predstavy o tom, čo je hore a čo dole, čo má logiku a čo nie. Konštelácie oblakov, pri ktorých aj najväčší pochybovačník pripúšťa akýsi vlastný, inteligentný život toho, o čom sme sa učili, že je iba zhlukom vodných pár a hračkou v rukách vetra. Ozaj, vietor, akoby sa občas ozaj iba hral, niekedy pre našu radosť, inokedy, aby nám nahnal strach.
  

             

   Nebo nad našimi hlavami sa v objektíve Janka Babiara stáva popísanými stránkami plnými dôležitých odkazov a správ, niektoré sa priam závratnou rýchlosťou píšu rovno pred našimi očami. Možno sme všetci akosi vnímavejší, alebo sa iba zdá, že tých správ a odkazov bolo na oblohe v posledných rokoch akosi viac a že ich stále pribúda? Nevieme tieto odkazy rozlúštiť, preto sme niekedy až ochotní pripúšťať zvesti o blížiacej sa globálnej katastrófe. K zvýšenej vnímavosti musíme teda pridať aj schopnosť tie správy, ktoré dostávame, aj rozlúštiť. A tie správy a odkazy nie sú len na oblohe ale i na zemi, všade. Zdvihneme kamienok a je na ňom postava, tvár, symbol, písmeno, znamenie. A tak je to i s každým okamihom dňa.
  
             
 

   Som rád, že sú medzi nami vnímaví pozorovatelia, akým je aj Janko Babiar, ktorí nás vedia krásnou formou upozorniť na hlboké skutočnosti, okolo ktorých chodíme úplne nevšímavo. Krása a kultivovanosť Babiarových obrazov nám dáva aj návod ako pozávať zložitosť diania, rozmery človeka, dych planéty a zároveň udržiava plamienok optimizmu pri pohľade na budúcnosť tejto planéty. Tak ako fotograf, treba sa občas zastaviť, stíšiť a hlasy a obrazy sa stanú jasnými a zrozumiteľnými.

 

V Bratislave, sept. 1998

Klaudius Viceník